Luonnontuotteiden jalostaminen elintarvikkeiksi (TE 684116)

Kesto

5.3.–29.5.2019 (Kuusamo)

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat ,jotka soveltuvat koulutukseen ja jotka ovat kiinnostuneita luonnontuotteiden
jatkojalostuksesta ja tuotekehityksestä. Suositeltavaa on, että hakijallaon luonnontuote- tai matkailu- ja ravitsemisalan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot tai vahva työkokemus.

Tavoite           

Koulutuksen tavoitteena on saada lisäosaamista elintarvikkeiden jalostamiseen. Tutuiksi tulevat erilaiset säilömis- ja jatkojalostamismenetelmät sekä reseptiikan kehittäminen ja uusien tuotteiden innovointi. Tällä koulutuksella voit suorittaa luontoalan ammattitutkinnosta osan luonnontuotteiden jalostaminen elintarvikkeiksi.

Koulutussisältö           

Koulutuksen sisältö muodostuu luonnontuotteiden jalostaminen elintarvikkeiksi tutkinnon osan sisällöistä.
- Ideasta elintarvikkeeksi – tuotekehitystä markkinoille tai yrityksen omiin tarpeisiin
- Tuotteen arviointi ja makujen maailma – luonnon raaka-aineiden tunnistaminen
- Elintarvikehygienia ja ruoan turvallisuus –  tuotantotilat, pakkaaminen ja säilytys
- Pakkaa tuotteet myyväksi – valmis tuote markkinointiin


koulutuksen toteutusmuoto

- Monimuotokoulutus, johon sisältyy lähikoulutuspäiviä, verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista
- Pääpaino on työelämässä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella.
- Lähipäivät määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan ja niitä on noin 8–10.

Lähipäivien aikana työskennellään keittiöllä konkreettisesti luonnontuotteiden jalostamisen parissa. Etäopinnot hoituvat itsenäisesti Moodle-verkkooppimisympäristöä hyödyntäen ja oppimaasi sovellat käytännönharjoituksilla työssä.

Hinta                                  
  • Koulutus on maksuton.
Hakeutuminen

Hakeminen tehdään sähköisesti napsauttamalla alla olevaa Ilmoittaudu koulutukseen -painiketta, joka ohjaa suoraan TE-palveluiden Oma asiointiin. Hakuaika päättyy 22.2.2019.

Kysy lisää koulutuksesta

Päivi Koivisto, 0400 167 570, paivi.koivisto(at)ksak.fi

 

 

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00