Skip to main content

Luonto- ja metsäalan moniosaaja (TE 720472)

Täydennä osaamistasi ja valmistu metsä- ja luontoalan moniosaajaksi. Koulutus monipuolistaa osaamistasi ja tarjoaa työmahdollisuuksia esimerkiksi matkailualan sesonkien ulkopuolella.

Kesto

3.6.–4.10.2024 (Kuusamo,  30–60 osp)

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat, jotka ovat alasta kiinnostuneita. Ammattitutkinnon osan suorittajalta edellytetään aiempaa alan työkokemusta tai alan perustutkinto.

 Jos et ole te-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas, hae koulutukseen tästä.

Tavoite           

Koulutuksen tavoitteena on monipuolistaa ja laajentaa aiemmin joko luonto- tai metsäalan osaamista omaavien henkilöiden osaamista.

Koulutussisältö           

Opiskelijan aiemman osaaminen ja suoritetun tutkinnon / suoritettujen tutkintojen pohjalta hän voi suorittaa tutkinnon osan Luontoalan ammattitutkinnosta. Tutustu tutkinnon osiin:

Luonnossa liikkumisen opastaminen 
Teemallisten luontopalveluiden järjestäminen

Koulutussisällöissä on mukana myös metsäalan perustutkinnon osien mukaisia opintoja, jotka mahdollistavat alla mainittujen tutkinnon osien suorittamisen myöhemmin.

Metsien monikäyttö 
Metsän hoito ja hyödyntäminen

Koulutuksen sisältö rakentuu moduuleittain ja niiden sisällä opinnot määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Moduulit ovat

– Metsänhoito
– Luontopalvelut
– Yrittäjyys

Koulutuksen toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta ja henkilökohtaista ohjausta. Koulutukseen sisältyy työelämäjakso, jonka aikana suoritetaan valitun tutkinnon osan tai valittujen tutkinnon osien näytöt. 

Hinta                                  
  • Koulutus on maksuton.

Hakeutuminen

Hakeminen tehdään sähköisesti napsauttamalla alla olevaa Ilmoittaudu koulutukseen -painiketta, joka ohjaa suoraan TE-palveluiden hakulomakkeelle. Hakuaika päättyy 6.5.2024.

Kysy lisää koulutuksesta

Alice Heinävehmas, 040 120 7677, alice.heinavehmas@ksak.fi
Toimisto
info@ksak.fi, 040 860 8949