Luontomatkailun opaskoulutuksen kehittäminen

 Luonto opashanke logo
 
Kesto

nokipannukahvit1.8.201831.3.2021, toteutusalueena Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi

hankkeen tausta

Koillismaan voimavarana on puhdas luonto, joka tarjoaa edellytykset terveeseen elämään, harrastuksiin sekä ammatti- ja yritystoimintaan. Koillismaalla tarvitaan lisää luonto-oppaita, koska matkailualalla on tapahtunut huomattavaa kasvua viime vuosina ja kilpailu oppaista kiristyy eri alueiden välillä. Nopean kasvun myötä opastustehtävissä toimivilla on lisääntynyt tarve myös oman osaamisensa päivittämiseen.

Hankkeen tavoitteet
 • Luontomatkailuun liittyvän ammatillisen ja omaehtoisen vapaan sivistystyön opaskoulutusmallin kehittäminen yhteistyössä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.
 • Luontolähtöisten aktiviteettien kehittäminen samalla varmistaen, että valmistuvilla osaajilla on riittävä palveluosaaminen myös kansainvälisten matkailijoiden palvelemiseen.
 • Alueen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen ja yhteistyön kehittäminen.
 • Luontomatkailuun soveltuvien oppaiden saatavuuden parantaminen.
Kohderyhmä

Koillismaalla luontomatkailualalla toimivien eri työpaikkojen työntekijät ja työnantajat sekä muut henkilöt ja työttömät työnhakijat, jotka ovat hakeutumassa matkailualle ja tarvitsevat osaamista luonto-oppaan tehtävissä toimimiseen.

Hankkeen toimenpiteitä
 1. Verkostoituminen hankkeen toimijoiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.
 2. Hankkeen toimenpiteiden kartoitus, tiedottaminen ja markkinointi.
 3. Luontomatkailun opaskoulutuksen mallintaminen ja kehittäminen ohjelmapalvelujen teemakoulutuksien avulla. Teemakoulutukset liittyvät mm.
  - KSAK Oy:n osalta tuotteistamiseen, turvallisuuteen, hyvinvointiin, luontoelämyksiin, pyöräilyyn, erilaisten veneiden kuljetukseen ja luontokohteiden rakentamiseen
  - Kuusamo-opiston osalta valokuvaukseen, sosiaaliseen mediaan, lintu-, maisema- ja kasvilajikuvaukseen, luonto- ja lajituntemukseen, kansainvälisyyteen ja kielitaitoon sekä luontoon perustuviin tarinoihin.
 4. Verkkosivujen luominen Koillismaan luonto-oppaille oman osaamisen esittelemistä varten. Luonto-opasverkostolla vaikutetaan oppaiden parempaan saatavuuteen.
Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hallinnoija

Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus ja osatoteuttajina Kuusamo-opisto ja Ksakki ry.

Lisätietoja hankkeesta

KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
- hankepäällikkö Pekka Peiponen, 040 511 9872, pekka.peiponen(at)ksak.fi
- hankeasiantuntija Erkki Karjalainen, 040 482 1251, erkki.karjalainen(at)ksak.fi

Kuusamo-opisto
- hankevastaava Kari Kantola, 040 523 3158, kari.kantola(at)kuusamo.fi
- hankeasiantuntija Hanne Palosaari, 0400 175 657 hanne.palosaari(at)kuusamo.fi

Ksakki ry
- hankeasiantuntija Heikki Mustonen, 040 173 3092, heikki.mustonen(at)ksakki.fi

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00