PUUNET – puurakentamisen verkko-osaamiskeskus

KESTO

1.9.2015–30.6.2018
Hanke on päättynyt.

HANKEKUVAUS

PUUNET – Puurakentamisen verkko-osaamiskeskus -hankkeessa kehitetään puurakentamiseen liittyvää koulutusta ja osaamista. Hankkeessa kootaan alan toimijoita yhteen sähköisen toimintajärjestelmän kautta ja mahdollistetaan siten yhteinen kehittämistoiminta. Yhteistyön tuloksena muodostuu puualan sähköinen palvelujärjestelmä – puurakentamisen verkko-osaamiskeskus, jonka kautta vastataan Pohjois-Suomen puurakentamisen yritysten ja muiden organisaatioiden osaamistarpeisiin.  

Hankkeen kohderyhmiä ovat puurakentamisen pk-yritykset, rakennusviranomaiset, rakennesuunnittelijat, arkkitehdit, raaka-ainetoimittajat, koulutusorganisaatiot ja muut puurakentamiseen liittyvät toimijat.

Hanke toteutetaan Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa.

RAHOITTAJA

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Koillismaan seudullinen kehittämisrahasto, Kuhmo ja Utajärvi sekä hanketta toteuttavat organisaatiot.

HALLINNOIJA

Hankkeen hallinnoija on TTS Työtehoseura ry.

HANKKEESSA TUOTETTU MATERIAALI

Hankkeen aikana on tuotettu materiaalia Puusta elinvoimaa -seminaariin, Puusta energiaa ja liiketoimintaa -koulutuspäiviin sekä Vientikaupan koulutuksiin.

Materiaali on saatavilla hankevastaava Pekka Peiposen kautta.

 

Ota yhteyttä

TTS Työtehoseura ry

projektipäällikkö Anne Korhonen
044 714 3701, anne.korhonen(a)tts.fi

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

hankevastaava Pekka Peiponen (Koillismaa)
040 511 9872, pekka.peiponen(a)ksak.fi

Ammattiopisto Lappia

hankevastaava Martti Mylly (Kemi-Tornio)
040 545 4069, martti.mylly(a)lappia.fi

 

 

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00