Skip to main content

EcoTraining-ohjaaja

Hakuaika päättyy: 15.04.2024

Kesto

7.5. - 2.11.2024
Koulutuksen lopullinen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Koulutus järjestetään lähijaksoina Hyvinkäällä, Lahden seudulla sekä Sipoossa. Koulutus sisältää myös etätapaamisia sekä ensiapukoulutuksen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu luonnon hyvinvointivakutusten hyödyntämisestä kiinnostuneille henkilöille, joilla on mahdollisuus hyödyntää osaamista omassa tai tulevassa työssään.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:
• Soveltaa luonnon hyvinvointivaikutuksiin liittyvää teoria- ja tutkimustietoa palvelun suunnittelussa.
• Valita ja perustella luonnossa tehtävät harjoitteet tai menetelmät asiakasryhmän ja tavoitteiden mukaan.
• Valita palveluun soveltuvan luontoympäristön ja perustella sen hyvinvointia edistävät mahdollisuudet.
• Ohjata asiakkaita kokemaan ja aistimaan luonnon tarjoamia hyvinvointivaikutuksia moniaistisesti.

Koulutuksessa suoritetaan kaksi luontoalan ammattitutkinnon osaa: luonnon tuotteistaminen (20 osp) sekä luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen (30 osp). Lisäksi koulutus sisältää ensiapukurssin. Nämä kaikki ovat kriteereitä EcoTraining-ohjaajapätevyydelle ja koulutus toteutetaan yhteistyössä EcoTraining Finland ry:n kanssa.

Sisältö

- Luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun teoria
- Käytännön malleja ja harjoituksia hyvinvointipalveluista
- Fysiologia ja liikunta-aktiivisuuden edistäminen
- Hyvinvointipalvelun suunnittelu
- Hyvinvointipalvelun toteuttaminen ja vuorovaikutustaidot
- Lainsäädäntö ja ensiaputaitojen päivittäminen EA2 taso
- Hyvinvointipalvelun tuotteistaminen ja myynti
- Verkostoituminen

Kouluttajina toimivat Olli Lappi ja Tanja Seppänen. Lisäksi koulutuksessa käytetään alan muita asiantuntijoita sekä lähijaksoilla ja etätapaamisissa.

Tutustu tutkinnon osiin
Luonnon tuotteistaminen (20 osp)
Luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen (30 osp)

Tutustu koulutusohjelmaan

Hinta

- Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton.
- Omaehtoisena ammatillisena koulutuksena 300 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu)

Rahoitus

Opintojen rahoitus on hyvä selvittää jo ennen koulutuksen alkua.

EcoTraining-ohjaaja-koulutukseen ei ole haettavissa työvoimakoulutuspaikkoja. Mikäli olet työtön, voit kuitenkin hakeutua opiskelemaan omaehtoisiin työttömyysetuudella tuettuihin opintoihin.

Voit suorittaa koulutuksen myös oppisopimuskoulutuksena työntekijänä tai yrittäjän oppisopimuksella, jolloin koulutus on sinulle maksuton. Kysy lisää oppisopimuksesta: Alice Heinävehmas, 040 717 5737, alice.heinavehmas(at)ksak.fi.

Voit hakeutua koulutukseen omaehtoisena opiskelijana joko työssä olevana tai työn ulkopuolella, jolloin maksat koulutusmaksun. Mikäli olet kokoaikainen opiskelija voit hakea koulutukseen Kelan opintotukea tai Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea. Tämänhetkisen tiedon mukaan aikuiskoulutustukea voi hakea vielä ennen 31.7.2024 alkaviin opintoihin.

Valintaperusteet

- Aiemmin hankittu osaaminen (tutkinto, työn kautta hankittu osaaminen)
- Opiskelu- ja työskentelymotivaatio
- Soveltuvuus alalle

Jatkuva haku

Koulutukseen ei ole jatkuvaa hakua.

Kysy lisää koulutuksesta

Olli Lappi, 040 167 570, olli.lappi@ksak.fi
Alice Heinävehmas, 040 717 5737, alice.heinavehmas@ksak.fi
Toimisto / Jenny Karjalainen, 040 860 8949, jenny.karjalainen@ksak.fi

Ilmoittaudu koulutukseen