Skip to main content

Maastopyöräilynohjaajakoulutus

Hakuaika päättyy: 31.03.2024

Kesto

15.4. - 30.8.2024

Koulutus sisältää kaksi kontaktiviikonloppua sekä 4 - 5 Teams-tapaamista. Kontaktiviikonloput pidetään pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylässä. Maastopyöräilynohjaajan pätevyys todennetaan erillisellä ohjaamisnäytöllä, jonka opiskelijat voivat toteuttaa yksilöllisesti haluamassaan paikassa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on useamman vuoden kokemus maastopyöräilystä ja ovat käyneet jo Pyöräilynohjaaja-koulutuksen. Opiskelijavalinnassa painottuu tarve hyödyntää maastopyöräilyn ohjaamistaitoja työelämässä. Mikäli hakijalta puuttuu Pyöräilynohjaaja-koulutus, voi puuttuvan osaamisen täydentää koulutuksen aikana.

Tavoite

Maastopyöräilynohjaajakoulutus toteutetaan ammatillisena tutkinnonosakoulutuksena. Koulutuksen sisältö ja toteutus tehdään yhteistyössä Suomen Pyöräilynohjaajat ry:n kanssa, joka myöntää Maastopyöräilynohjaaja-pätevyyden.

Koulutus tarjoaa opiskelijoille tiedot ja taidot toteuttaa maastopyöräilyn peruskursseja asiakkaille sekä ohjata asiakasryhmiä monipuolisissa maasto-olosuhteissa.

Oppilaitos vastaa ammatillisen osatutkinnon muodostumisesta koulutuksen yhteydessä sekä myöntää osatutkintotodistuksen.

Sisältö

Maastopyöräilynohjaajakoulutuksessa keskitytään maastopyöräilyn ohjaamiseen, maastoajotekniikoiden opettamiseen, maastopyörien säätämiseen ja huoltamiseen, ryhmien hallitsemiseen maasto-olosuhteissa sekä palveluiden toteuttamiseen. Tavoitteena on, että maastopyöräilynohjaaja hallitsee maastopyöräryhmien vetämisen monipuolisissa suomalaisissa maasto-olosuhteissa.
- ensimmäinen lähijakso 17. - 19.5.2024 pääkaupunkiseudulla
- toinen lähijakso 7. - 9.6.2024 Jyväskylässä

Koulutus sisältää myös EA2-tasoisen ensiapukoulutuksen niille, joilla kyseinen osaamistason todistus ei ole enää voimassa.

Maastopyöräilynohjaajan pätevyys todennetaan erillisellä ohjaamisnäytöllä, jonka opiskelijat voivat toteuttaa yksilöllisesti haluamassaan paikassa. Koulutuksen käyneillä on oikeus käyttää maastopyöräilynohjaaja-titteliä toiminnassaan.


Tutustu tutkinnon perusteisiin.


Vastuukouluttaja toimii Antti Tähkäpää.
Vierailevina luennoijina Laura Janhunen ja Teemu Tenhunen.

Hinta

- Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton.
- Omaehtoisena ammatillisena koulutuksena 200 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu)

Rahoitus

Koulutukseen ei ole haettavissa työvoimakoulutuspaikkoja.

Valintaperusteet

- Aiemmin hankittu osaaminen maastopyöräilystä
- Opiskelu- ja työskentelymotivaatio
- Soveltuvuus alalle

Koulutuksen valitaan 20 henkilöä hakemusten ja haastatteluiden perusteella. Valinnoista ilmoitetaan hakuajan päättymisen jälkeen.

Jatkuva haku

Koulutukseen ei ole jatkuvaa hakua.

Kysy lisää koulutuksesta

Antti Tähkäpää, 040 550 9318, antti.tahkapaa(at)ksak.fi
Alice Heinävehmas, 040 717 5737, alice.heinavehmas(at)ksak.fi
Toimisto, 040 860 8949, info(at)ksak.fi

Ilmoittaudu koulutukseen