Skip to main content

Puhtauspalvelun perusteet maahanmuuttajille (30 osp)

Hakuaika päättyy: 26.12.2023

Kesto

8.1.2024 – 31.5.2024. Koulutuksen lopullinen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen mukaisesti.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat alasta kiinnostuneet ja alalle soveltuvat maahanmuuttajataustaiset TE-toimiston asiakkaat, joilla on kiinnostus opiskella suomen kieltä. Hakijalla ei voi olla iho- ja hengitystieallergioita. Puhtauspalvelulalla tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ylläpitosiivouspalveluiden ammatillista osaamista ja antaa valmiuksia työskennellä erilaisissa asiakaskohteissa toimitilahuoltajan tehtävissä. Lisäksi tavoitteena on suorittaa Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon osa Ylläpitosiivouspalvelut

Sisältö

· Opiskelun edellyttämät digitaidot
· Ammattisanasto
· Ylläpitosiivouksen perusteet
· Hätäensiapu
· Työturvallisuus
· Työelämäjakso/t limitettynä lähiopetuksen kanssa

Tutustu ammattitutkinnon perusteisiin

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.
Lähiopetuksessa painottuu alan ammattisanaston oppiminen suomen kielellä ammattiopintojen ohessa.Käytännön työkokemusta hankitaan työelämäjaksolla.

Hinta

- Tutkinnon osa 150 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu)
- Oppisopimuskoulutuksena maksuton

Rahoitus

Opintojen rahoitus on hyvä selvittää jo ennen koulutuksen alkua.
Rahoituskeinoja on monenlaisia:
1.TE-koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alla oleville ja se on opiskelijalle maksutonta. Saat koulutuksen ajalta työttömyysetuuden lisäksi ylläpitokorvauksen.
Koulutukseen on haussa 10 työvoimakoulutuspaikkaa, joihin haku tapahtuu TE-toimiston kautta.
KSAK Oy:n koulutushakusivulla on osio Työvoimakoulutus, josta hakulinkki ohjautuu työvoimakoulutuksen koulutushakuun.

2. Oppisopimus
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon osan voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on sinulle maksuton. Kysy lisää oppisopimuksesta: Alice Heinävehmas, 040 717 5737, alice.heinavehmas(at)ksak.fi

3. Voit hakeutua koulutukseen myös omaehtoisena opiskelijana joko työssä olevana tai työn ulkopuolella, jolloin maksat koulutusmaksun. Mikäli olet kokoaikainen opiskelija voit hakea koulutukseen Kelalta opintotukea tai Työllisyysrahastosta aikuiskoulutustukea.

Valintaperusteet

- Aiemmin hankittu osaaminen
- Opiskelu- ja työskentelymotivaatio
- Soveltuvuus alalle

Kysy lisää koulutuksesta

Eine Lohilahti, 040 834 6295, eine.lohilahti(at)ksak.fi
tai 040 860 8949, info(at)ksak.fi

Ilmoittaudu koulutukseen