Skip to main content

Yhdistelmäosaamista Pohjois-Pohjanmaalla - Hankekoulutus

Hakuaika päättyy: 31.12.2023

Kesto

Koulutuksen kesto määritellään jokaiselle osallistujalle.

Kohderyhmä

Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa ja kohderyhmänä ovat sekä työssä olevat että työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt erityisesti maahanmuuttajat. Hankkeeseen osallistuvat voivat olla perusasteen tai yleissivistävän koulutuksen varassa, heillä ei ole nykyisiin tai uusiin tehtäviin valmiuksia antavaa ammatillisesti eriytynyttä tutkintoa tai heillä on vanhentunut (vähintään 20 vuotta suorittamisesta) alakohtaisia valmiuksia antava tutkinto.

Lisätietoja YPOPO – Yhdistelmäosaamista Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeesta.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on valmentaa puhtauspalvelualan yhdistelmäosaajuuteen sekä antaa valmiuksia työskennellä myös ravitsemisalan avustavissa työtehtävissä, mikä parantaa mahdollisuuksia työllistyä esimerkiksi kokoaikaisesti.

Hankkeessa otetaan huomioon työelämän yhteistyötarpeet ja -mahdollisuudet. Lisäksi työvoimatarvetta kartoitetaan läpi hankkeen.

Sisältö

Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat ylläpitosiivouksen perusteet, asiakaspalvelun perusteet ja avustavat keittiötehtävät. Tarkempi sisältö ja asiakkaan koulutuksen kesto (esim. 1 pv-3 kk) määräytyvät osallistujien lähtötason ja työelämän tarpeiden mukaan.

Koulutus toteutetaan pääosin työnohessa monimuotoisena lähi- ja etäopiskeluna (myös Teams) ja työelämässä oppimista.

Koulutus ei ole tutkintokoulutusta. Mikäli katsotaan, että osallistujilla on valmiuksia ja kiinnostusta ja mahdollisuus lähteä suorittamaan tutkintoa tämän koulutuksen jälkeen esimerkiksi oppisopimuksella, näin voidaan tehdä.

Monikulttuurisuus
- oppimisen, lukemisen ja ohjauksen haasteita, Teams/ OPAO, kouluttaja Kaisa Sandberg

30.8.2023 klo 12-15
13.9.2023 klo 12-15
5.10.2023 klo 12-15

Hinta

Koulutus on maksuton.

Valintaperusteet

Alalla työskentely vaatii työpaikkojen arvostamia asiakaspalvelutaitoja ja asennetta.

Kysy lisää koulutuksesta

Eine Lohilahti, 040 834 6295, eine.lohilahti@ksak.fi
Info, 040 860 8949, info(at)ksak.fi

Ilmoittaudu koulutukseen