Työpaikkaohjaajan ABC

Sinut on valittu tärkeään tehtävään: opiskelijan työpaikkaohjaajaksi. Olemme koonneet Työpaikkaohjaajan ABC:n, jonka avulla pääset alkuun tehtävässäsi.

Kiitos, että opiskelijamme saa hyödyntää sinun ammattitaitoasi oppiessaan uuteen ammattiin.

Työpaikkaohjaajan tehtävät

TOPTyöpaikkaohjaajan tehtävään työelämässä tapahtuvan osaamisen hankkimisen aikana kuuluu

 • kartoittaa opiskelijan aiempi osaaminen
 • perehdyttää opiskelija työtehtäviin, työyhteisöön sekä työhön liittyviin koneisiin ja laitteisiin
 • suunnitella opiskelijan kanssa osaamisen hankkimisen tavoitteet ja aikataulu
 • tukea ja ohjata opiskelijan etenemistä kohti tavoitteita
 • kannustaa ja rohkaista opiskelijaa etenkin työtehtävissä, joita opiskelijan on vaikea omaksua
 • valvoa opiskelijan työskentelyä
 • huolehtia siitä, että opiskelija toimii noudattaen työturvallisuusohjeita
 • arvioida ja antaa palautetta opiskelijalle jo ennen näytön suorittamista.

Työpaikkaohjaajana sinun tulee kysellä, keskustella, kyseenalaistaa ja toimia neuvonantajana. Ohjaustehtävästä selviydyt, kun alan vahvan ammattitaitosi lisäksi yhteistyössä kouluttajan ja opiskelijan kanssa sekä tarvittaessa omaehtoisesti tutustut

 • koulutuksen sisältöön
 • tutkinnon perusteisiin
 • tutkinnon arviointikohteisiin ja -kriteereihin.

Oppilaitoksen ja työpaikan kesken solmittavan koulutussopimuksen mukaisesti vastuullinen työpaikkaohjaaja osallistuu myös koulutussopimuksen ja näytön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

kuka tukee työpaikkaohjaajaa?

Työpaikkaohjaajana et ole yksin tehtävässäsi. Oppilaitoksen puolesta opiskelijan osaamisen hankkimisen etenemisestä on vastuussa vastuukouluttaja. Vastuukouluttaja on käytettävissä myös apuna ohjaustehtävässä tarvittaessa yhdessä tekemänne suunnitelman ja todettujen ohjaustarpeiden mukaisesti. Yhteistyössä vastuukouluttajan kanssa pystyt luomaan opiskelijalle sellaisen osaamisen hankkimisen polun, että opiskelija saavuttaa tavoitteensa, tutkinnon.

Työpaikkaohjaajan avuksi on tarjolla paljon materiaalia, johon kannattaa tutustua. Olemme koonneet alle muutamia linkkejä, joiden kautta sinun kannattaa aloittaa työpaikkaohjaajan rooliisi perehtyminen. Osa aineistosta saattaa sisältää vielä termejä, jotka ovat poistuneet käytöstä 1.1.2018 ammatillisen koulutuksen reformin astuessa voimaan. Työpaikkaohjaajan rooli on kuitenkin säilynyt ennallaan ja niiltä osin aineisto antaa vastauksia ja ohjeita työpaikkaohjaajalle.

ohjaan.fi
Laatua työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen (testit työpaikkaohjaajalle, opiskelijalle sekä kouluttajalle)
Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana 
Työpaikkaohjaajan osaamiskartta 
(Huom. Tässä oppaassa puhutaan vielä erikseen ammattiosaamisen näytöistä ja tutkintotilaisuuksista. Reformin tuoma muutos on, että on vain yksi tapa suorittaa tutkinto: työelämässä tapahtuva näyttö.)

Ota yhteyttä

Omaa ohjattavaa opiskelijaasi koskevissa asioissa ota yhteyttä ensisijaisesti opiskelijan vastuukouluttajaan. Tarvittaessa voit kontaktoida myös alla mainittuja henkilöitä esim. vastuukouluttajan loman aikana:

Tutkintokoulutukset
Alice Heinävehmas, 040 717 5737, alice.heinavehmas(at)ksak.fi

Oppisopimus
Suvi Kurtti, 040 860 8940, suvi.kurtti(at)ksak.fi

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00