Työpaikkaohjaajan ABC

Sinut on valittu tärkeään tehtävään: opiskelijan työpaikkaohjaajaksi. Olemme koonneet Työpaikkaohjaajan ABC:n, jonka avulla pääset alkuun tehtävässäsi.

Kiitos, että opiskelijamme saa hyödyntää sinun ammattitaitoasi oppiessaan uuteen ammattiin.

TYÖPAIKKAOHJAAJAN TEHTÄVÄT

Työpaikkaohjaajan tehtävään työelämässä tapahtuvan osaamisen hankkimisen aikana kuuluu

 • kartoittaa opiskelijan aiempi osaaminen
 • perehdyttää opiskelija työtehtäviin, työyhteisöön sekä työhön liittyviin koneisiin ja laitteisiin
 • suunnitella opiskelijan kanssa osaamisen hankkimisen tavoitteet ja aikataulu
 • tukea ja ohjata opiskelijan etenemistä kohti tavoitteita
 • kannustaa ja rohkaista opiskelijaa etenkin työtehtävissä, joita opiskelijan on vaikea omaksua
 • valvoa opiskelijan työskentelyä
 • huolehtia siitä, että opiskelija toimii noudattaen työturvallisuusohjeita
 • arvioida ja antaa palautetta opiskelijalle jo ennen näytön suorittamista.

Työpaikkaohjaajana sinun tulee kysellä, keskustella, kyseenalaistaa ja toimia neuvonantajana. Ohjaustehtävästä selviydyt, kun alan vahvan ammattitaitosi lisäksi yhteistyössä kouluttajan ja opiskelijan kanssa sekä tarvittaessa omaehtoisesti tutustut

 • koulutuksen sisältöön
 • tutkinnon perusteisiin
 • tutkinnon arviointikohteisiin ja -kriteereihin.

Oppilaitoksen ja työpaikan kesken solmittavan koulutussopimuksen mukaisesti vastuullinen työpaikkaohjaaja osallistuu myös koulutussopimuksen ja näytön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

KUKA TUKEE TYÖPAIKKAOHJAAJAA?

Työpaikkaohjaajana et ole yksin tehtävässäsi. Oppilaitoksen puolesta opiskelijan osaamisen hankkimisen etenemisestä on vastuussa vastuukouluttaja. Vastuukouluttaja on käytettävissä myös apuna ohjaustehtävässä tarvittaessa yhdessä tekemänne suunnitelman ja todettujen ohjaustarpeiden mukaisesti. Yhteistyössä vastuukouluttajan kanssa pystyt luomaan opiskelijalle sellaisen osaamisen hankkimisen polun, että opiskelija saavuttaa tavoitteensa, tutkinnon.

Työpaikkaohjaajan avuksi on tarjolla paljon materiaalia, johon kannattaa tutustua. Olemme koonneet linkkejä, joiden kautta sinun kannattaa aloittaa työpaikkaohjaajan rooliisi perehtyminen (ks. Linkit-osio). Osa aineistosta sisältää termejä, jotka ovat poistuneet käytöstä 1.1.2018 ammatillisen koulutuksen reformin astuessa voimaan. Työpaikkaohjaajan rooli on kuitenkin säilynyt ennallaan ja niiltä osin aineisto antaa vastauksia ja ohjeita työpaikkaohjaajalle.

Linkit

ohjaan.fi

Laatua työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen
Testit työpaikkaohjaajalle, opiskelijalle sekä kouluttajalle

Työpaikkaohjaajan osaamiskartta
(Termistöön muutos: nykyisin on vain yksi tapa suorittaa tutkinto – työelämässä tapahtuva näyttö sekä nuorilla että aikuisilla.)

Osaamisen arviointiopas

Ota yhteyttä

Omaa ohjattavaa opiskelijaasi koskevissa asioissa ota yhteyttä ensisijaisesti opiskelijan vastuukouluttajaan.  Tarvittaessa voit kontaktoida esim. vastuukouluttajan loman aikana seuraavia henkilöitä:

Alice Heinävehmas
040 717 5737
alice.heinavehmas(a)ksak.fi

Auli Posio
040 531 6426
auli.posio(a)ksak.fi

 

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00