Työpaikkaohjaajan ABC

Sinut on valittu tärkeään tehtävään: opiskelijan työpaikkaohjaajaksi. Olemme koonneet Työpaikkaohjaajan ABC:n, jonka avulla pääset alkuun tehtävässäsi.

Kiitos, että opiskelijamme saa hyödyntää sinun ammattitaitoasi oppiessaan uuteen ammattiin.

TYÖPAIKKAOHJAAJAN TEHTÄVÄT

Työpaikkaohjaajan tehtävään työelämässä tapahtuvan osaamisen hankkimisen aikana kuuluu

 • kartoittaa opiskelijan aiempi osaaminen
 • perehdyttää opiskelija työtehtäviin, työyhteisöön sekä työhön liittyviin koneisiin ja laitteisiin
 • suunnitella opiskelijan kanssa osaamisen hankkimisen tavoitteet ja aikataulu
 • tukea ja ohjata opiskelijan etenemistä kohti tavoitteita
 • kannustaa ja rohkaista opiskelijaa etenkin työtehtävissä, joita opiskelijan on vaikea omaksua
 • valvoa opiskelijan työskentelyä
 • huolehtia siitä, että opiskelija toimii noudattaen työturvallisuusohjeita
 • arvioida ja antaa palautetta opiskelijalle jo ennen näytön suorittamista.

Työpaikkaohjaajana sinun tulee kysellä, keskustella, kyseenalaistaa ja toimia neuvonantajana. Ohjaustehtävästä selviydyt, kun alan vahvan ammattitaitosi lisäksi yhteistyössä kouluttajan ja opiskelijan kanssa sekä tarvittaessa omaehtoisesti tutustut

 • koulutuksen sisältöön
 • tutkinnon perusteisiin
 • tutkinnon arviointikohteisiin ja -kriteereihin.

Oppilaitoksen ja työpaikan kesken solmittavan koulutus- tai oppisopimuksen mukaisesti vastuullinen työpaikkaohjaaja osallistuu myös koulutus-  tai oppisopimuksen ja näytön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

KUKA TUKEE TYÖPAIKKAOHJAAJAA?

Työpaikkaohjaajana et ole yksin tehtävässäsi. Oppilaitoksen puolesta opiskelijan osaamisen hankkimisen etenemisestä on vastuussa vastuukouluttaja. Vastuukouluttaja on käytettävissä myös apuna ohjaustehtävässä tarvittaessa yhdessä tekemänne suunnitelman ja todettujen ohjaustarpeiden mukaisesti. Yhteistyössä vastuukouluttajan kanssa pystyt luomaan opiskelijalle sellaisen osaamisen hankkimisen polun, että opiskelija saavuttaa tavoitteensa, tutkinnon.

Työpaikkaohjaajan avuksi on tarjolla paljon materiaalia, johon kannattaa tutustua. Olemme koonneet linkkejä, joiden kautta sinun kannattaa aloittaa työpaikkaohjaajan rooliisi perehtyminen (ks. Linkit-osio).

 

Linkit

Ota yhteyttä

Omaa ohjattavaa opiskelijaasi koskevissa asioissa ota yhteyttä ensisijaisesti opiskelijan vastuukouluttajaan.  Tarvittaessa voit kontaktoida esim. vastuukouluttajan loman aikana seuraavia henkilöitä:

Alice Heinävehmas
040 717 5737
alice.heinavehmas(a)ksak.fi

Tiina Niva
040 860 8949
tiina.niva(a)ksak.fi

 

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00

Palaute