Henkilörekisteriselosteet

Henkilötietolain 523/1999 mukaan henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation) tarkoituksena on lisätä yksilön oikeuksia omien henkilötietojensa hallinnassa ja käsittelyssä. Olemme sitoutuneet asetuksen noudattamiseen ja tavoitteenamme on kehittää toimintaamme mahdollisimman läpinäkyväksi.

Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi- ja osoitetiedot. Henkilötietoja voidaan kerätä ja tallentaa esimerkiksi kun rekisterinpitäjän (KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus) ja rekisteröidyn välillä on asiallinen yhteys kuten asiakassuhde, palvelussuhde tai oppilassuhde, jonka rekisteröity voi oman asiointinsa perusteella tietää.

Jokaisella on pyynnöstään yleensä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekisterinpitäjien henkilörekistereihin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

OPINTO- JA OPISKELIJAHALLINNON JÄRJESTELMÄT

Kyvyt.fi
Moodle-oppimisympäristö 
Sopimus Pro
StudentaPlus
Questback Essential -kyselyjärjestelmä

HANKKEET

Eura 2014
Hyrrä
Työmyyrä

TALOUS-JA HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTELMÄT

Abax
Autodata
Halla Solutions
Maestro
Visma M2

MUUT JÄRJESTELMÄT

Canorama
Microsoft Cloud
ShareFile
Abloy-avainhallinta
Kulunvalvonta

Tapahtumailmoittautuminen

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00