Tietojärjestelmäselosteet

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 (julkisuuslaki) edellyttää, että viranomaisen tulee tulee hyvän hallintotavan luomiseksi ja toteuttamiseksi laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä sekä niistä saatavissa olevista julkisista tiedoista, jollei tiedon antaminen ole vastoin 24 §.n tai muun lain säännöksiä. Alla on esitelty KSAK Oy:ssä / Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksessa käytössä olevien keskeisten tietojärjestelmien selosteet.

OPINTO- JA OPISKELIJAHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄT

Kyvyt.fi
Moodle-oppimisympäristö
Sopimus Pro
StudentaPlus
Questback Essential -kyselyjärjestelmä

HANKKEIDEN TIETOJÄRJESTELMÄT

Eura 2014
Hyrrä
Työmyyrä

TALOUS-JA HENKILÖSTÖHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄT

Abax
Autodata
Halla Solutions
Maestro
Visma M2

MUUT TIETOJÄRJESTELMÄT

Canorama
Microsoft Cloud
ShareFile
Abloy-avainhallinta
Kulunvalvonta

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00