Skip to main content

tutkinto- ja muut koulutukset

Useimmat koulutuksemme alkavat sekä omaehtoisena että työvoimakoulutuksena samaan aikaan. Mikäli olet työtön tai työttömyysuhan alainen henkilö, hakeudu ensisijaisesti tämän sivun Työvoimakoulutus-osiossa nimettyyn vastaavaan koulutukseen. Haku kohdistuu näin suoraan TE-toimiston koulutushakuun ja kirjautuu Omaan asiointiin.

Työvoimakoulutus

Hankkeet kouluttavat

Koulutukset ovat pääsääntöisesti maksuttomia, ja niiden tavoitteena on lisätä ja päivittää hankkeiden kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden ammattitaitoa.

Tarkemmat tiedot sekä koulutuskohtaiset ilmoittautumis- ja yhteystiedot löydät koulutusesitteistä.