Skip to main content

LUMI Luonnollinen, luova minä – polkuja hyvinvointiin

Kesto

1.1.2023 – 30.9.2025

Toiminta-alue ja kohderyhmä

Hankkeen toimenpiteet järjestetään Kuusamossa, mutta mukaan voi tulla myös Taivalkoskelta.

Kohderyhminä ovat työmarkkinoille heikosti integroituneet ryhmät erityisesti nuoret, ikääntyneet, osatyökykyiset, koulupudokkaat, maahanmuuttajataustaiset sekä henkilöt, joilla on neuropsykiatrisia haasteita.

Toisena kohderyhmänä ovat heidän parissaan työskentelevät taide-, kulttuuri-, luonto-, hyvinvointi-, sosiaali-, terveys-, kuntoutus-, koulutus-, opetus- ja ohjausammattilaiset, työllisyyspalveluiden ammattilaiset sekä kolmannen sektorin toimijat.

Toimenpiteet

Hankkeessa pilotoidaan uusia ja jatkokehitetään aiempien hankkeiden taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisiä toimintamalleja huomioiden luonnon, taiteen ja kulttuurin itsetuntemusta ja tunteiden käsittelyä kehittävä vaikutus, tunteiden kehollisuus sekä tietoisuus- ja läsnäolotaidot.

Hanke kehittää teemojen mukaisten yhteisöllisten tapahtumien ja tilojen luomista sekä ammattilaisten osaamista taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten menetelmien hyödyntämisessä osana sote- ja hyte-palveluita.

Hankkeen tavoitteet

Taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisiä toimintoja yhdistäen edistetään monipuolisesti osallisuutta ja työ- ja toimintakykyä.

Tavoitteena on, että osallistujat havaitsevat omakohtaisesti luonnon ja luovuuden merkityksen henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Oma luontosuhde ja tapa olla läsnä luonnossa löytyy, ja luovuudesta, taiteesta ja kulttuurista osataan etsiä voimia arkeen.

Hankkeen tuloksena ammattilaisten menetelmäosaaminen paranee, mikä monipuolistaa asiakkaan palveluita. Vertaisohjaajatoimintamallia voidaan hyödyntää alueen eri toimijoiden kesken. Tapahtumien vuotuisen toimintamallin avulla eri tahot yhdessä asiakkaidensa kanssa voivat valmistella osallistumista yhteisöllisiin tapahtumiin. Tärkeä tulos on myös saatu tieto toteutetun toiminnan vaikuttavuudesta hankkeen aikana.

Toteuttajat

Päähankkeen toteuttaja on KSAK Oy ja osahankkeiden toteuttajat Ksakki ry ja Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry.

Rahoittajat

Kokonaisbudjetti on 563 678 €, josta EU-rahoitusta 75% 422 758 €. Muut rahoittajat ovat Kuusamon kaupunki ja hankkeen toteuttajaorganisaatiot.

Hankkeen kotisivut

www.lumihanke.com

Lisätietoja hankkeesta

KSAK Oy

Auli Posio
hankepäällikkö
040 531 6426, auli.posio(at)ksak.fi

Sanna Niikkonen
hankeasiantuntija
0400 264 984, sanna.niikkonen(at)ksak.fi

Ksakki ry

Viivi Törmänen
kuntoutusohjaaja
040 168 2763, viivi.tormanen(at)ksakki.fi

Pauliina Hyytinen
kuntoutusohjaaja
040 150 8998, pauliina.hyytinen(at)ksakki.fi

Kuusamo-opisto

Johanna Riekki
hankesuunnittelija
040 753 5716, johanna.riekki(at)kuusamo.fi

Anna Välimäki
hankesuunnittelija
040 572 4057, anna.valimaki(at)kuusamo.fi