Skip to main content

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden kehittäminen

Kesto

1.1.2023 – 31.12.2024

TOIMINTA-ALUE JA KOHDERYHMÄ

Hankkeen kohderyhmänä on ammatillisen koulutuksen järjestäjien johto, hallintohenkilöstö, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä joissain kohdin myös opiskelijat.

TOIMENPITEET

Hankkeessa laaditaan strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli verkostokehittämistä ja yhteisoppimista hyödyntäen. Hankkeen kehittämiskokonaisuudet pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen, laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen, osaamisen ja henkilöstön johtaminen sekä tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen perustuvat tietovarantojen systemaattiseen käyttöön ja koulutuksen järjestäjien tiiviiseen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.

Hanke on jaettu seuraaviin työpaketteihin:

 • Koordinaatio
 • TP 1 Digikyvykkyys osaksi toimintaa
  • TP 1.1 Kokonaisarkkitehtuurin jalkauttaminen
  • TP 1.2 Oppimisanalytiikan jalkauttaminen
  • TP 1.3 Tieto-osaamisen jalkauttaminen
  • TP 1.4 Digiosaamisen jalkauttaminen
 • TP 2 Digikyvykkyyden keskeiset kokonaisuudet
 • TP 3 Digikyvykkyyttä tukevien materiaalien hallinta
 • TP 4 Digikyvykkyyden jatkokehitys ja verkoston ylläpito ja kehittäminen

KSAK Oy osallistuu työpaketteihin 1 ja 4 sekä näiden alatyöryhmiin.

HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeen tavoite on tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden pitkäjänteistä kehittämistä ja luoda valmiuksia valtakunnallisesti laajan yhteistyöverkoston muodostumiselle.

Hankkeessa jalkautetaan ja juurrutetaan vuosina 2022 ja 2023 ammatillisen koulutuksen järjestäjien eri verkostohankkeissa syntyneitä tuotoksia ja toimintatapoja koko ammatillisen koulutuksen kenttään.

Hankkeen yksi tavoite on saada jokainen osallistuja tekemään organisaation omakohtainen suunnitelman digikyvykkyyden kehittämiseksi, jotta koulutuksen järjestäjä voi pitkäjänteisesti kehittää omia digikyvykkyyksiä ja sen myötä myös parantaa toiminnan laatua.

Hankkeen tavoitteena on varmistaa edeltävissä hankkeissa tuotettujen materiaalien ylläpitäminen ja päivittäminen, sekä toiminnan edellyttämän verkoston syntyminen ja jatkuvuus.

TOTEUTTAJAT

Hankkeen toteuttavat 89 ammatillisen koulutuksen järjestäjää ja sitä hallinnoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

RAHOITTAJA

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen kokonaisrahoitus 4 milj. euroa, josta KSAK Oy:n osuus 33 400 €.

Lisätietoja hankkeesta

KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

Alice Heinävehmas
koulutuskoordinaattori
p. 040 717 5737, alice.heinavehmas(at)ksak.fi

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Kati Valtonen
palvelupäällikkö
p. 043 8243209, kati.valtonen(at)omnia.fi