Skip to main content

Työpaikalle

Sinut on valittu tärkeään tehtävään: opiskelijan työpaikkaohjaajaksi. Kiitos, että opiskelijamme saa hyödyntää sinun ammattitaitoasi oppiessaan uuteen ammattiin.

TYÖPAIKKAOHJAAJAN VERKKOVALMENNUS

Uusien työpaikkaohjaajiemme ohjausosaamista vahvistamme verkkovalmennuksen avulla.

Käy ensin läpi Muistilista ohjaajalle ja osallistu sen jälkeen itsenäisesti suoritettavaan eOhjaan-verkkovalmennukseen.

TYÖELÄMÄPALAUTE

Valtakunnallinen työelämäpalaute otettiin käyttöön Suomessa 1.7.2021. Palautekysely kerää sekä työpaikkaohjaajan että työpaikan kokemuksia oppilaitoksen palveluista liittyen koulutus- ja oppisopimuksien laatuun. Teemat ovat asiakaslähtöisyys, sopimusprosessi, ohjaus ja tuki sekä vaikuttavuus ja laatu. Palautteet annetaan anonyymeinä ja työpaikkakohtaiset tulokset raportoituvat vain koulutuksen järjestäjille.

Käytämme saatuja palautteita osana laatutyötämme ja kehitämme niiden avulla toimintaamme. Palautteen määrä ja keskiarvo vaikuttavat myös saamaamme rahoitukseen.

TYÖPAIKKAOHJAAJAKYSELY

  • Palautekysely lähetetään automaattisesti Opetushallitukselta työpaikkaohjaajalle opiskelijan työpaikkajakson päätyttyä kuukauden 1. tai 16. päivä.
  • Sähköpostin lähettäjä on noreply@opintopolku.fi, joka näkyy vastaanottajalle muodossa Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen.
  • Linkki kyselyyn tulee sähköpostiin ja puhelimeen.
  • Linkki voidaan tarvittaessa välittää työpaikalla eteenpäin oikealle henkilölle.
  • Vastausaikaa on 30 päivää.

TYÖPAIKKAKYSELY

  • Palautekysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa, ensimmäisen kerran tammikuussa 2022.
  • Palautekyselyä kerätään koulutus- ja oppisopimuksia tehneiltä työnantajilta.
  • Linkkiä voidaan tarvittaessa välittää työpaikalla eteenpäin oikealle henkilölle.
  • Vastausaikaa on 30 päivää.

MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKINTOMME

Liiketoiminnan ammattitutkinto
Luontoalan ammattitutkinto
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
Yrittäjyyden ammattitutkinto

palautetta työpaikkaohjaajilta

Työssäoppimisen sisältö ja tavoitteet esitettiin selkeästi ja varmistettiin työssäoppimispaikan soveltuvuus näytön suorittamiseen.

Harjoittelussa ollut opiskelija oli erittäin sopiva yrityksen toimintaan nähden.

Kiitos, kaikki sujui hyvin ja opiskelijasta huomasi että oppi ja kehittyi työssäoppimisen aikana.

Ota yhteyttä

Omaa ohjattavaa opiskelijaasi koskevissa asioissa ota yhteyttä ensisijaisesti opiskelijan vastuukouluttajaan.  Tarvittaessa voit kontaktoida esim. vastuukouluttajan loman aikana seuraavia henkilöitä:

Alice Heinävehmas
040 717 5737
alice.heinavehmas(a)ksak.fi

Toimisto
040 860 8949
info(a)ksak.fi