Skip to main content

Luontoalan ammattitutkinto

Pidätkö luonnossa olemisesta, mutta myös ihmisten parissa toimimisesta? Erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan suorittaneet valmistuvat erä- ja luonto-oppaiksi. Kuusamon seutu tarjoaa hienot puitteet alan opiskeluun sekä harjoitteluun alueen työpaikoilla.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammatillista osaamista erilaisten asiakasryhmien turvalliseen opastamiseen vaativissa luonnon olosuhteissa sekä perehdyttää Koillis-Suomen luonnon tuntemukseen.

Yhteistyö alueen työelämän kanssa on keskeinen osa Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksen luontoalan opintoja, koska tavoitteena on oppia mahdollisimman paljon työpaikoilla oikeissa työtehtävissä asiakkaiden kanssa toimien.

Opinnot henkilökohtaistetaan jokaisen opiskelijan osaamisen ja tavoitteiden mukaisesti. Erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan tutkintoon voi liittää luontoalan ammattitutkinnon lisäksi tutkinnon osia myös muista tutkinnoista. Se mahdollistaa myös monipuolisemmat työtehtävät matkailun ja luonnon parissa.

Sisältö

Koulutuksen aikana on lähitapaamisia noin kerran kuussa 4-5 päivää. Muu opiskelu tapahtuu mahdollisimman paljon työelämässä (oppisopimus, koulutussopimus) tai monimuotoisia oppimistapoja käyttäen (omat retket, pienryhmissä työskentely, projektit, muu opiskelu).

Koulutuksen sisältö muodostuu luontoalan ammattitutkinnon seuraavista tutkinnon osista:

Pakolliset tutkinnon osat

– Luonnon tuotteistaminen (20 osp)
– Erä- ja luontoympäristössä toimiminen (40 osp, osaamisalan pakollinen tutkinnon osa)

Valinnaiset tutkinnon osat, joista opiskelija valitsee yhteensä 90 osp:n verran opintoja, esimerkiksi:

– Eräruokapalvelun järjestäminen (30 osp)
– Luonnossa liikkumisen opastaminen (30 osp)
– Eläinohjelmapalveluiden järjestäminen (30 osp)
– Motorisoitujen ohjelmapalveluiden järjestäminen luonnossa (30 osp)
– Teemallisten luontopalveluiden järjestäminen (30 osp)
– Kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa (30 osp)

Lisäksi tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisen kautta voi suorittaa aiempaan osaamiseen perustuen jonkin muun valinnaisen tutkinnon osan. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa maksutta tutkinnon edellyttämät ensiapukoulutukset sekä hygienia- ja anniskelupassi.

Lisätietoja:
kouluttaja Tomi Mandelin (Kuusamo)
tomi.mandelin(at)ksak.fi
040 187 2001

kouluttaja Antti Tähkäpää (Uusimaa)
antti.tahkapaa(at)ksak.fi
040 550 9318

Palautetta koulutuksesta

”Meillä on ollut todella hyvä aloitus opiskeluun, kiitos lähijaksojen sekä viikottaisten TEAMS-etätapaamisten. Meillä on hyvä ja motivoitunut porukka opiskelemassa”