Skip to main content

Yrittäjän oppisopimus

Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän väliseen oppisopimukseen.

Yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa on samat tavoitteet, säännökset ja määräykset kuin muissakin oppisopimuksissa.  Yrittäjä voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon tai muuta lisäkoulutusta.

Yrittäjän oppisopimuskoulutukseen hakeutuvalla on oltava Y-tunnus, hänen tulee maksaa yrittäjän eläkevakuutusta ja yrityksen on oltava ennakkoperintärekisterissä ja/tai arvonlisäperintärekisterissä. Oppisopimusopinnot ovat päätoimisia, mikä tarkoittaa, että yrittäjän tulee tehdä 25 viikkotuntia tavoitteena olevan tutkinnon mukaisia työtehtäviä ja yrittäjyyttä.

Yrittäjän oppisopimuksessa mentoriksi haetaan toisessa yrityksessä tai organisaatiossa toimiva kokenut yrittäjä tai työntekijä.

Kenelle?

Yrittäjän oppisopimuskoulutukseen kannattaa hakeutua, jos yrityksessä esim.

  • harkitaan sukupolvenvaihdosta
  • on liiketoiminnan kehittämisen tarve
  • on yrittäjyys- ja ammattiosaamisen kehittämisen tarve tai
  • yrittäjältä puuttuu muodollinen pätevyys.