Skip to main content

opintojen rahoitus

Aikuisopiskelijalla koulutuksen rahoitusmuoto vaikuttaa siihen, mitä etuisuuksia opiskelijalle kuuluu. Vaihtoehtoja ovat omaehtoinen koulutus, oppisopimuskoulutus ja työvoimakoulutus. Oppisopimusopiskelijan opintojen rahoituksesta löydät lisätietoa oppisopimussivuiltamme.

OMAEHTOINEN KOULUTUS

Omaehtoinen koulutus on koulutusta, johon henkilö hakeutuu omasta aloitteestaan. Omaehtoisena koulutuksena voi opiskella perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Koulutuksen rahoitusmuodot ovat opintotuki, aikuiskoulutustuki sekä työttömyysetuudella opiskelu.

OPINTOTUKI

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opiskelijana saatat kuulua joko asumislisän tai yleisen asumistuen piiriin. Lisätietoja opintotuesta saa Kansaneläkelaitokselta.

Opintorahaa, opintolainaa ja asumislisää koskevan hakemuksen voit jättää myös hallintokoordinaattorille, joka antaa tarvittaessa opintotuen hakuun liittyviä neuvoja.

OMAEHTOINEN OPISKELU TYÖTTÖMYYSETUUDELLA

Työttömyysetuudella (esim. ansiosidonnainen työttömyysetuus) opiskelu edellyttää työttömältä työnhakijalta seuraavaa:

  • ikä yli 25 vuotta
  • TE-toimistossa todettu koulutustarve (aikaisempi koulutus ei työllistä)
  • koulutuksesta on sovittu TE-toimiston  työllistymissuunnitelmassa ennen opintojen alkamista
  • koulutus on päätoimista (4,5 osp (osaamispistettä)/kk tai 25 h/vko).

Lisätietoja omaehtoisesta opiskelusta työttömyysetuudella saa Työmarkkinatorilta.

TYÖVOIMAKOULUTUS

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on suunniteltu ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Tietyin edellytyksin myös muut henkilöt kuten työssä olevat ja työvoiman ulkopuolella olevat voivat osallistua koulutukseen.

Koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä olleessaan sekä lisäksi ylläpitokorvausta. Koulutusaikaisista matka- ja ylläpitokustannuksista on mahdollista hakea ylläpitokorvausta.

Työvoimakoulutukseen haetaan TE -toimiston kautta, mutta oppilaitokset myös usein ilmoittavat näistä koulutuksista omilla nettisivuillaan.

Lisätietoja ammatillisen työvoimakoulutuksen ajan toimeentuloturvasta saa TE-toimistoista, Työmarkkinatorilta, henkilön omasta työttömyyskassasta ja Kansaneläkelaitokselta.

AIKUISKOULUTUSTUKI

Jos opiskelijaksi hakeutuva on ollut työelämässä yhteensä vähintään 8 vuotta ja nykyisen työnantajan palveluksessa tai päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden, hän voi saada aikuiskoulutustukea. Tukea maksetaan yhteensä enintään 15 kuukauden ajan.

Lisätietoa aikuiskoulutustuesta saa Työllisyysrahastolta.

Työllisyysrahasto on koonnut kaiken ajantasaisen tiedon aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta Ajankohtaista aikuiskoulutustuesta-sivulle.

Linkit

Kansaneläkelaitos 

Työllisyysrahasto

Työmarkkinatori, omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella