Skip to main content

Työelämäpalaute

Valtakunnallinen työelämäpalaute on otettu käyttöön Suomessa 1.7.2021.

Palautekyselyn tarkoituksena on kerätä työelämän kokemuksia oppilaitoksen palveluista liittyen koulutus- ja oppisopimuksien laatuun. Palautekysymysten teemat ovat asiakaslähtöisyys, sopimusprosessi, ohjaus ja tuki sekä vaikuttavuus ja laatu. Palautteet annetaan anonyymeinä ja työpaikkakohtaiset tulokset raportoituvat vain koulutuksen järjestäjille.

Työelämäpalautteessa on kaksi erillistä kysymystä, toinen työpaikkaohjaajille ja toinen työpaikoille. Vastaamiseen kuluu noin viisi minuuttia.

Työpaikkaohjaajakysely

  • Palautekysely lähetetään automaattisesti Opetushallitukselta työpaikkaohjaajalle opiskelijan työpaikkajakson päätyttyä (kuukauden 1. tai 16. päivä)
  • Sähköpostin lähettäjä on noreply@opintopolku.fi, joka näkyy vastaanottajalle muodossa Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen.
  • Linkki kyselyyn tulee sähköpostiin ja puhelimeen.
  • Linkki voidaan tarvittaessa välittää työpaikalla eteenpäin oikealle henkilölle.
  • Vastausaikaa on 30 päivää.

Työpaikkakysely

  • Palautekysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa, ensimmäisen kerran tammikuussa 2022.
  • Palautekyselyä kerätään koulutus- ja oppisopimuksia tehneiltä työnantajilta.
  • Linkkiä voidaan tarvittaessa välittää työpaikalla eteenpäin oikealle henkilölle.
  • Vastausaikaa on 30 päivää.

Käytämme saatuja palautteita osana laatutyötämme ja kehitämme niiden avulla toimintaamme. Palautteen määrä ja keskiarvo myös vaikuttavat saamaamme rahoitukseen.

Lisätietoja

Opetushallituksen Vipunen-palvelusta pääset katsomaan kaikkien ammatillista koulutusta järjestävien oppilaitosten palautekyselyiden tuloksia.

Tilastopalvelu Vipunen

Esite työelämäpalautteesta