Skip to main content

Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

Kesto

1.1.2023 – 31.12.2024

TOIMINTA-ALUE JA KOHDERYHMÄ

Hanke on suunnattu kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

TOIMENPITEET

Hankkeella tuetaan ja kehitetään ammatillisen koulutuksen hallinnon ja operatiivisen johdon toiminnan ohjausta, vahvistaen sen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

Hankkeen toiminta toteutetaan neljän eri kehittämiskokonaisuuden kautta.

1. Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen
2. Laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen
3. Osaamisen ja henkilöstön johtaminen
4. Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen

KSAK Oy osallistuu seuraaviin kehittämiskokonaisuuksiin: 1. Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen, 2. Laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen sekä 3. Osaamisen ja henkilöstön johtaminen.

Neljän eri kehittämiskokonaisuuden lisäksi on kaikkia läpileikkaava ruotsinkielinen kokonaisuus, joka toimii kehittämiskokonaisuuksien mukana. Jokaisella kehittämiskokonaisuudella on vetovastuullinen organisaatio sekä määritellyt tavoitteet.

Hankkeessa luodaan strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli, joka on avoimesti kaikkien käytössä.

HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen johtamista ammatillisen koulutuksen toiminnan vaikuttavuuden, tuloksellisuuden ja laadun vahvistamiseksi.

TOTEUTTAJAT

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot muodostavat 81 ammatillisen koulutuksen järjestäjän verkoston, jota koordinoi Turun kaupunki.

RAHOITTAJA

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen kokonaisrahoitus 3,9 milj. euroa, josta KSAK Oy:n osuus 35 250 €.

HANKKEEN BLOGI

blog.edu.turku.fi/strapetsi

Lisätietoja hankkeesta

KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

Alice Heinävehmas
koulutuskoordinaattori
p. 040 717 5737, alice.heinavehmas(at)ksak.fi

Turun kaupunki

Marja Kannisto
projektipäällikkö
p. 044 907 5359, marja.kannisto(at)turku.fi

Piret Kinnunen
projektikoordinaattori
p. 044 907 5701, piret.kinnunen(at)turku.fi