Skip to main content

Kuusamo Kampus

Kuusamo Kampus logo

Kuusamo Kampus on osaamisen kehittämisen, jatkuvan oppimisen ja sivistyksen keskus oppimisympäristöineen ja yhteistyöverkostoineen. Kuusamo Kampus tarjoaa monialaisesti ja monipaikkaisesti toisen ja korkea-asteen koulutusta, edistää oppijoiden osaamista ja alueen elinvoimaa.

Kuusamo Kampuksen ydintoimijoita ovat Kuusamon lukio, KAO Kuusamo ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia, joiden toiminta myös fyysisesti sijaitsee kampusalueella. Tiiviisti verkostossa ovat mukana Kuusamossa toimivat muut oppilaitokset, Kuusamo-opisto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto ja KSAK Oy. Kuusamo Kampuksen keskeinen ajatus on verkostotoiminta ja sen kehittäminen – yhdessä olemme Kuusamo Kampus.

Kuusamon kaupungin tehtävänä on toimia Kuusamo Kampuksen verkostotoiminnan koordinoijana ja
alustana mahdollistamalla omalta osaltaan kumppaneiden kanssa työelämän tarpeisiin vastaavien koulutusten saatavuus alueella. Kuusamo Kampuksen yhteistyösopimuksessa on mukana 14 toimijaa, jotka ovat sopineet kumppanuudesta ja Kuusamo Kampus toiminnan pitkäjänteisestä kehittämisestä.

Korkeakoulukumppaneiden kautta saamme alueelle korkeakouluopetusta ja edistämme tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Seudullista kehittämistä tuemme lähikuntien kanssa tehtävällä
yhteistyöllä. Elinkeinoelämän ääni tulee suorien yrityskontaktien lisäksi kuuluviin yrittäjäjärjestön,
kauppakamarin ja Naturpoliksen kautta.

Kuusamo Kampuksen sopimuskumppaneita ovat

 • Kuusamon kaupunki
 • Kajaanin koulutusliikelaitos (Kainuun ammattiopisto)
 • Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry
 • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry
 • KSAK Oy
 • Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia
 • Lapin yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy
 • Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
 • Taivalkosken kunta
 • Posion kunta
 • Kuusamon Yrittäjät
 • Oulun kauppakamari