Skip to main content

Tutkinnot

Tutkinnot ja niiden laajuus

(Lähde: suora lainaus https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintojen-perusteet)

Osaamispisteet

Osaamispisteet kuvaavat tutkintojen ja tutkinnon osien sisältämää osaamisen laajuutta ja syvyyttä. Perustutkinnot ovat laajuudeltaan pääosin 180, ammattitutkinnot 150 ja erikoisammattitutkinnot 180 osaamispistettä (osp).

Tutkinnon osan pisteytys kuvaa, kuinka kattavaa, vaikeaa ja merkittävää tutkinnon osan osaaminen on suhteessa koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

Perustutkinnot

Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Lisäksi opiskelija saa erikoistuneempaa osaamista ja työelämän edellyttämää ammattitaitoa vähintään yhdellä työelämän osa-alueella.

Perustutkinnot sisältävät ammatillisia ja yhteisiä tutkinnon osia. Ammatilliset tutkinnon osat muodostavat noin 80 prosenttia (145 osaamispistettä) perustutkinnosta. Yhteisiä tutkinnon osia perustutkinnossa suoritetaan vähintään 35 osaamispisteen laajuisesti.

Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Ammattitutkinnot muodostuvat ainoastaan ammatillisista tutkinnon osista.

Ammattitutkintojen laajuus voi olla 120, 150 tai 180 osaamispistettä. Pääosin ammattitutkinnot ovat 150 osaamispistettä.

Erikoisammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

Erikoisammattitutkinnot muodostuvat ainoastaan ammatillisista tutkinnon osista.

Erikoisammattitutkintojen laajuus voi olla 160, 180 tai 210 osaamispistettä. Tällä hetkellä kaikki erikoisammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä.

Linkit

Ota yhteyttä

Toimisto
040 860 8949
info(a)ksak.fi