Skip to main content

Kehity rakennusalan lähiesihenkilönä -verkkokoulutus (TE 717220)

Toimitko rakennusalalla esihenkilötehtävissä ja haluat täydentää osaamistasi? Tai oletko tehnyt uraa rakennustyön käytännön tehtävissä ja haluat nyt menestyä rakennusalan lähiesihenkilönä? Tule mukaan noin 3 kk mittaiseen työvoimakoulutukseen, joka keskittyy lähiesihenkilötyön osaamisen kehittämiseen. Koulutus vahvistaa olennaisia esihenkilötaitoja, ja saat käytännön työkaluja esim. kannattavuudesta, viestinnästä ja työlainsäädännöstä.

Kesto ja paikka

25.1. – 30.4.2024, verkkototeutus

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmää ovat TE-toimiston ja Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat, joilla on kokemusta rakennusalasta ja halu kehittyä esihenkilönä. Aiempi kokemus esihenkilönä toimimisesta on eduksi, mutta se ei ole edellytys koulutukseen valinnalle. Koulutus sopii hyvin esimerkiksi rakennualalta lomautetuille.

Tavoite           

Koulutuksen tavoitteena on kehittää rakennusalan lähiesihenkilönä toimimista ja siinä suoritetaan lähiesimiestyön ammattitutkinto tai tutkinnon osia  (40 – 150 osp) henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Koulutussisältö

Pakollinen tutkinnon osa
· Lähiesihenkilönä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista suoritetaan kaksi
· Toiminnan kannattavuus
· Asiakassuhteiden hoito
· Henkilöstötyö
· Kehittämissuunnitelma

Lähiesimiestyön tutkinnon perusteet

Koulutuksen toteutusmuoto

Koulutus sisältää opetusta Teamsin välityksellä, itsenäistä opiskelua ja henkilökohtaista ohjausta ja sen voi suorittaa täysin etänä. Tutkinnon suorittaminen edellyttää osaamisen osoittamisen alan työtehtävissä. Koulutukseen voidaan sisällyttää henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan myös työelämäjakso.

Koulutuksen suorittamiseksi opiskelijalla tulee olla käytössä tietokone, mikrofoni ja tietokoneen kamera.

Hinta                                  

Koulutus on osallistujalle maksuton.

Hakeutuminen

Hakeminen tehdään sähköisesti napsauttamalla alla olevaa Ilmoittautuminen-painiketta, joka ohjaa  TE-palveluiden ilmoittautumislomakkeelle. Hakuaika päättyy 2.1.2024.

Kysy lisää koulutuksesta

Seija Härkönen
040 120 7677
seija.harkonen@ksak.fi
info@ksak.fi