Skip to main content

Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, verkkokoulutus (nro 717408)

Kesto

Te-koulutushaku on jo avoinna!

Koulutusaika: 13.2.-14.6.2024. Koulutus ei sisällä lomajaksoja.

Valintaperusteet

– Opiskelijalla tulee olla oma liikeidea, jota työstää eteenpäin.

– Opiskelu ja työskentelymotivaatio.

Tavoite           

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, millä tavalla toteutettuna omalla liikeidealla on menestymisen mahdollisuuksia tai miten kehittää omaa jo aloitettua yritystä. Koulutus soveltuu myös kevytyrittäjyyden tarkasteluun.

Koulutussisältö           

– Liiketoimintasuunnitelman laatiminen laskelmineen (mm. liikeidea, asiakasryhmät, tuotteistaminen, markkinointi, taloussuunnitelma, hinnoittelu, rahoitus)
– Kestävää tulevaisuutta rakentava liiketoiminta
– Digitalisaation liiketoimintamerkityksen arviointi
– Yritystoiminnan käynnistämiseksi tarvittavat toimenpiteet (yrityksen perustaminen ja muut aloituksen toimet)

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa Yrittäjyyden ammattitutkinnon osa Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen. Tutustu tutkinnon osan sisältöön.

Hinta                                  

Koulutus on osallistujalle maksuton.

Hakeutuminen

Hakeminen tehdään sähköisesti napsauttamalla alla olevaa Hakeminen-painiketta, joka ohjaa TE-palveluiden hakulomakkeelle. Hakuaika päättyy 15.01.2024.

Kysy lisää koulutuksesta

Anita Saarela-Myllylä, anita.saarela-myllyla@ksak.fi,
p.040 505 6319
https://www.ksak.fi