Skip to main content

Mahdollisuuksien pohjoinen – jobboost Koillis-Suomi

 

JobBoost Koillis-Suomi -hankkeen ostallistujien logot

Kesto

1.9.2020 – 30.4.2023

Hankkeen tavoitteet

JobBoost-hankkeessa haetaan laaja-alaisesti ratkaisuja Koillismaan työmarkkinoiden kohtaantohaasteiden ratkaisemiseen sekä osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen. Hankkeen toimilla edistetään työnhakijoiden tavoitettavuutta sekä ohjautumista työhön, koulutukseen sekä muihin palveluihin.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

  • tehostaa työnhakijoiden ohjautumista oikea-aikaisesti alueen palveluihin ja työpaikkoihin huomioiden erityisryhmien (kuten nuoret ja maahanmuuttajat) erityistarpeet.
  • Vastata yritysten ja työnhakijoiden osaamisen kehittämistarpeisiin.
  • Vastata kohtaantohaasteisiin ja parantaa yritysten osaavan työvoiman saatavuutta.

Hankkeessa on kolme työpakettia:

TP1: Palveluprosessin kehittäminen

Palveluprosesesja kehitetään rakentamalla alueellisia ja paikallisia kumppanuusmalleja, joilla sitoutetaan eri toimijoita kehittämään työllisyyspalveluihin liittyvää yhteistyötä palvelemaan tehokkaammin ja joustavammin työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden tarpeita. Paikallisia kumppanuusmalleja rakennetaan Kuusamoon, Taivalkoskelle ja Pudasjärvelle. Osiossa kehitetään myös duuniagenttitoimimallia.

TP2: Koulutusagenttitoiminnan kehittäminen

Työpaketin toimenpiteet liittyvät koulutusagenttitoiminnan kehittämiseen. Toiminnan tarkoitus on kartoittaa ja vastata niin työnhakijoiden kuin työnantajien osaamisen kehittämistarpeisiin yksilöllisesti ja joustavasti. Koulutusagentit tekevät tiivistä yhteistyötä duuniagenttien kanssa. Työpaketin toimenpiteitä toteuttavat Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikka, KSAK Oy ja Koulutuskuntayhtymä OSAO.

TP3: Osaavan työvoiman rekrytointi

Osaavan työvoiman rekrytointia edistetään alueen työmahdollisuuksia markkinoimalla sekä rekrytointi- ja asettautumismalleja kehittämällä. Toimenpiteissä huomioidaan erityisesti kansainväliseen rekrytointiin liittyvät erityispiirteet. Toimenpiteitä toteutetaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Posiolla.

Kaikkiin päätavoitteisiin liittyy kunta- ja organisaatiorajojen ylittävän yhteistyön kehittäminen sekä paikallistuntemuksen hyödyntäminen työllisyyteen liittyvissä prosesseissa. Tavoitteena on luoda pysyviä kumppanuusmalleja ja mielikuvaa yhtenäisestä työssäkäyntialueesta.

Toiminta-alue

Hanketta toteutetaan Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven ja Posion alueella.

Hallinnoija ja toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja on Naturpolis. Osatoteuttajia ovat KSAK Oy Kainuun ammattiopisto Kuusamon toimipaikka, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Pudasjärven kaupunki ja Posion kunta.

Rahoittajat

Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kuusamon kaupunki sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot

Hankkeen kokonaisbudjetti

1,95 milj. euroa, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt ESR- ja valtion rahoitusta 1,56 milj. euroa (80 %).

Lisätietoja hankkeesta

Naturpolis

Jouni Korhonen, projektipäällikkö
040 627 5704

Jenni Vähä, projektisihteeri
040 615 2577

Jari Iivari, duuniagentti (Kuusamo)
040 617 3763

Jacqueline Keskitalo-Weber, duuniagentti (Taivalkoski)
040 617 3856

Terhi Törmänen, rekrytointiasiantuntija
040 830 7347

KSAK Oy

Auli Posio
040 531 6426, auli.posio(at)ksak.fi

Päivi Koivisto
0400 167 570 paivi.koivisto(at)ksak.fi