Kepeä – Kehittävä työelämäpedagogi

Kesto

1.5.2021-31.5.2023

Hankkeen tavoite ja toteutus

KEPEÄ -hankkeen avulla pyritään edistämään erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden opintojen etenemistä ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Tämä edellyttää opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien osaamisen päivittämistä sekä oppilaitoksen ja työelämän yhteistyön tiivistämistä.

  1. Erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen tai harjoittelun sekä työllistymisen tukeminen
  2. Työpaikkaohjaajien ja opettajien työelämäpedagogisen osaamisen kehittäminen

Hankkeen työpakettien (1 ja 2) tuotosten ja toimenpiteiden yhteiskehittely hanketoimijoiden ja työelämäpedagogisen verkoston kanssa

Toiminta-alue

Pohjois-Pohjanmaa, Lappi: Oulu, Kemi, Tornio, Kuusamo ja Rovaniemi

Hallinnoija ja toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja on Oulun Ammattikorkeakoulu Oy. Osatoteuttajia ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Marttayhdistysten liitto ry/ Oulun Palvelualan Opisto, KSAK Oy ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä.

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, hankkeen toteuttajaorganisaatiot

Hankkeen kokonaisbudjetti

523 582 €, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt ESR- ja valtion rahoitus 80 %.

 

Lisätietoja hankkeesta

KSAK Oy

Auli Posio
040 531 6426
auli.posio(at)ksak.fi

 

 

 

 

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 9.00–11.00 ja 12.00–15.00

Palaute