Skip to main content

kepeä – kehittävä työelämäpedagogi

Kesto

1.5.2021-31.10.2023

Hankkeen tavoite ja toteutus

KEPEÄ -hankkeen avulla pyritään edistämään erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden opintojen etenemistä ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Tämä edellyttää opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien osaamisen päivittämistä sekä oppilaitoksen ja työelämän yhteistyön tiivistämistä.

Kehitämme ratkaisuja erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden tukemiseen

Opiskelijaryhmien heterogeenisyys on lisääntynyt sekä ammatillisen toisen asteen koulutuksessa että ammattikorkeakoulussa.  Uusia haasteita ohjaukseen tuovat

 • opiskelijoiden puutteelliset yleiset työelämävalmiudet, esimerkiksi itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus
 • elämänhallinnan ongelmat, kuten mielenterveyden haasteet, päihteet tai sosiaalisten tilanteiden pelko
 • oppimisvaikeudet, esimerkiksi lukihäiriö ja ADHD
 • erilainen kulttuuritausta: maahanmuuttajien ja kansainvälisten opiskelijoiden kielihaasteet tai opetus- ja oppimistekniikoiden ja opetuskulttuurien erilaisuus.


KEPEÄ-hankkeessa edistämme erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden opintojen etenemistä ja työmarkkinoille kiinnittymistä.

Hankkeen tuloksena rakennamme uusia toimintamalleja erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tai harjoittelun ja opinnollistamisen tueksi.

Laadimme harjoitteluoppaan ja koulutuspaketin ammattikorkeakouluihin opettajille ja työpaikkaohjaajille sekä luomme työelämäpedagogisen verkoston, jossa ovat mukana eri koulutusasteet ja työelämä.

Edistämme erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden opintojen etenemistä ja kiinnittymistä työmarkkinoille

Tavoitteenamme on tukea erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista, harjoittelua ja työllistymistä sekä kehittää työpaikkaohjaajien ja opettajien työelämäpedagogista osaamista. Näillä toimenpiteillä haluamme edistää erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden opintojen etenemistä ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Kehitämme hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia yhdessä hanketoimijoiden ja hankkeessa rakentamamme alueellisen työelämäpedagogisen verkoston kanssa.

  Lisätietoja Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n sivuilta

  Toiminta-alue

  Pohjois-Pohjanmaa, Lappi: Oulu, Kemi, Tornio, Kuusamo ja Rovaniemi

  Hallinnoija ja toteuttajat

  Hankkeen päätoteuttaja on Oulun Ammattikorkeakoulu Oy. Osatoteuttajia ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Marttayhdistysten liitto ry/ Oulun Palvelualan Opisto, KSAK Oy ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä.

  Rahoittajat

  Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, hankkeen toteuttajaorganisaatiot

  Hankkeen kokonaisbudjetti

  523 582 €, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt ESR- ja valtion rahoitus 80 %.

  Lisätietoja hankkeesta

  Oulun Ammattikorkeakoulu

  Kati Korento
  projektipäällikkö
  kati.korento@oamk.fi

  KSAK Oy

  Auli Posio
  040 531 6426
  auli.posio(at)ksak.fi