Karkki – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen

Kesto

1.1.2022-31.12.2023

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on luoda ja määrittää tarvittavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön. Syntyvien kuvausten avulla on tarkoitus tukea ja edistää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota, varmistaa yhteisten toimintamallien toteutuminen käytännössä ja asiakaslähtöisesti.

Pyrkimyksenä on tuottaa toimintamalli valtakunnallisena verkostona, jossa osallistetaan laajasti ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kokonaisarkkitehtuurityöhön. Tässä huomioidaan yhteistyö OKM:n ja OPH:n edustajien kanssa sekä jo käynnissä olevat vastaavat hankkeet. Kuvaustyössä osallistetaan laajaa verkostoa tuottamaan ja määrittämään ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön tarvittavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset. Hankkeessa tuotetut kuvaukset, ohjeistukset ja muut tuotokset tulee saattaa avoimesti kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön ja järjestetään näiden käyttöönottoa tukevaa toimintaa, kuten koulutuksia, työpajoja sekä perehdytysmateriaalia.

Toiminta-alue ja kohderyhmä

Koko Suomi

Hallinnoija ja toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Osatoteuttajina on 30 ammatillisen koulutuksen järjestäjää hieman eri painotuksin. Yksi osatoteuttajista on KSAK Oy.

Rahoittajat

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen kokonaisbudjetti

2 256 040 €

Lisätietoja hankkeesta

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Kirsi Niskala
projektipäällikkö
040 126 7217, kirsi.niskala(at)omnia.fi

KSAK Oy

Alice Heinävehmas
koulutuskoordinaattori
040 717 5737, alice.heinavehmas(at)ksak.fi

Muut yhteistyökumppanit

Careeria
Helsingin kaupunki/Stadin AO
Helsinki Business College Oy
Hyria koulutus Oy
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Koulutuskeskus Salpaus – koulutuskuntayhtymä
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Mercuria kauppaoppilaitos Oy
Perho Liiketalousopisto Oy
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
Saimaan ammattiopisto Sampo
SASKY Koulutuskuntayhtymä
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Suomen Yrittäjäopisto
Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti
Vamia
Vantaan ammattiopisto Varia
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Yrkesakademin i Österbotten

 

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 9.00–11.00 ja 12.00–15.00

Palaute