Skip to main content

Karkki – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen

Kesto

1.1.2022-31.12.2023

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on luoda ja määrittää tarvittavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön. Syntyvien kuvausten avulla on tarkoitus tukea ja edistää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota, varmistaa yhteisten toimintamallien toteutuminen käytännössä ja asiakaslähtöisesti.

Pyrkimyksenä on tuottaa toimintamalli valtakunnallisena verkostona, jossa osallistetaan laajasti ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kokonaisarkkitehtuurityöhön. Tässä huomioidaan yhteistyö OKM:n ja OPH:n edustajien kanssa sekä jo käynnissä olevat vastaavat hankkeet. Kuvaustyössä osallistetaan laajaa verkostoa tuottamaan ja määrittämään ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön tarvittavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset. Hankkeessa tuotetut kuvaukset, ohjeistukset ja muut tuotokset tulee saattaa avoimesti kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön ja järjestetään näiden käyttöönottoa tukevaa toimintaa, kuten koulutuksia, työpajoja sekä perehdytysmateriaalia.

Toiminta-alue ja kohderyhmä

Koko Suomi

Hallinnoija ja toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Osatoteuttajina on 30 ammatillisen koulutuksen järjestäjää hieman eri painotuksin. Yksi osatoteuttajista on KSAK Oy.

Rahoittajat

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen kokonaisbudjetti

2 256 040 €

Lisätietoja hankkeesta

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Kirsi Niskala
projektipäällikkö
040 126 7217, kirsi.niskala(at)omnia.fi

KSAK Oy

Alice Heinävehmas
koulutuskoordinaattori
040 717 5737, alice.heinavehmas(at)ksak.fi

Antti Kallunki
hankepäällikkö (Digiarki haltuun -hanke)
040 638 6182, antti.kallunki(at)ksak.fi

Niva Tiina
toimistosihteeri
040 860 8949, tiina.niva(at)ksak.fi

KARKKI-info