Skip to main content

Laatuvertaiset 2

Laatuvertaiset 2 -hankkeeseen osallistuvien logot

Kesto

1.1.2020–31.12.2021

Hankkeen tausta

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat OKM:n Kohti huippulaatua – ammatillisen koulutuksen laatustrategiaan 2030 ja siinä jaksolle 2020–2022 määriteltyihin kehittämistoimenpiteisiin.

Kohderyhmä

Hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten henkilöstö ja opiskelijat sekä työelämän yhteistyökumppanit

Hankkeen tavoitteet

Hankeoppilaitoksien yhteiset tavoitteet on lueteltu alla. Oppilaitoksilla on kuitenkin oppilaitoskohtaista vaihtelevuutta tavoitteiden sisällä.

  1. Koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien ajantasaisuuden varmistaminen ja sen varmistaminen, että laadunhallinta kattaa koko ammatillisen koulutuksen toiminnan.
  2. Laatukulttuurin kehittäminen lisäämällä osallisuutta ja osallistumista organisaation laadunhallintaan.
  3. Koulutuksen järjestäjän henkilöstön, johdon sekä työpaikkaohjaajien riittävä ja ajantasainen laadunhallinnan osaaminen.
  4. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma on kiinteä osa laadunhallintajärjestelmää.
  5. Asiakkailta saatu palaute on pohjana systemaattiselle kehittämiselle.
Hallinnoija

Hankkeesta vastaava oppilaitos on Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky).

Rahoittajat

Opetushallitus (OPH) sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot

Hankkeen kokonaisbudjetti

412 500 €

Lisätietoja hankkeesta

Savon koulutuskuntayhtymä

hankekoordinaattori Arja Pihavaara
044 785 3012, arja.pihavaara(a)sakky.fi
hankesihteeri Reetta Toivanen
044 785 4847, reetta.toivanen(a)sakky.fi

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

Alice Heinävehmas
040 717 5737, alice.heinavehas(a)ksak.fi
Eine Lohilahti
040 834 6395, eine.lohilahti(a)ksak.fi

Tampereen aikuiskoulutussäätiö TAKK

Merja Mattila
044 790 6103, merja.mattila(a)takk.fi
Satu Neuvonen
044 790 6331, satu.neuvonen(a)takk.fi

Turun AKK

Aija Huhtamäki
040 517 8006, aija.huhtamaki(a)tuakk.fi
Risto Ruohola
020 834 6395, risto.ruohola(a)tuakk.fi

Työtehoseura TTS

Kalle Laine
044 714 3668, kalle.laine(a) tts.fi
Outi Nevala
044 714 3746, outi.nevala(a)tts.fi