Skip to main content

Luonnollinen ja luova ihminen

LUONNOLLISESTI-valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta
TAIDA! – Luovat menetelmät maahanmuuttajien ja nuorten elämänpolulla
ESR-hankkeiden yhteinen päätöstilaisuus

LUONNOLLINEN JA LUOVA IHMINEN

torstaina 18.11.2021 klo 12.00–16.30 Kuusamo-opisto, Kitkantie 35
klo 12.00–12.15 Hankkeiden tervehdykset
klo 12.15–12.45 Kokemusten jakaminen: osallistujien tarinat
klo 12.45–13.15 Marita Niemelä: Luonto elämän ja ihmisyyden vertauskuvana
klo 13.15–13.30 Tauko
klo 13.30–14.00 Laura Katriina Aura: Taiteesta(ko) suuntaa elämälle
klo 14.00–14.15 Työpajojen ohjeistus (luonto-, taide- ja etäpajat)
klo 14.15–15.45 Työpajat ja kahvitarjoilu
klo 15.45–16.30 Päätöskeskustelu
Näyttely hankkeiden toiminnoista ja syntyneitä luomuksia esillä opiston tiloissa.
Tilaisuus on suunnattu sote-, hyvinvointi-, luonto- ja luovien alojen ammattilaisille, hankkeiden
yhteistyökumppaneille ja osallistujille sekä kaikille luonto- ja taidelähtöisestä toiminnasta kiinnostuneille.
Tilaisuuteen on etäosallistumismahdollisuus. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.
Ennakkoilmoittautuminen pe 5.11. mennessä: https://bit.ly/3B4wkrr

Puhujavieraat

Kuva: Päivi Kallio

Marita Niemelä on vaasalainen psykologi, kouluttaja ja kirjailija. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat kokonaisvaltainen hyvinvointi, henkisyys ja sielu, luontoyhteys sekä luonnon ihmiselle heijastama
ikiaikainen viisaus. Luennoinnin ja koulutuksen rinnalla Marita Niemelä työskentelee kliinisen psykologian parissa Vaasan keskussairaalan psykiatrisella poliklinikalla. Lisätiedot:
maritaniemela.fi

Niemelän puheenvuoron aihe on ”Luonto elämän ja ihmisyyden vertauskuvana”:
– Luonnossa oleskellessaan ihminen saattaa löytää sieltä vertauskuvia ja vastauksia itseensä tai omaan elämäänsä liittyen. Luontoa voikin lähestyä kuin ikiaikaisen, jopa universaalin viisauden opettajaa. Esittelen luennolla havaintojani siitä, miten luonto kauniisti ohjaa ihmistä kohti levollisempaa ja sielukkaampaa elämää.


Kuva: Päivi Kallio

Laura Katriina Aura on rovaniemeläinen TaK ja taideterapeutti. Hän on toiminut Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kuvataiteen lehtorina ja on tässä työssään pitkään järjestänyt
ekspressiivisen taideterapian menetelmäkoulutusta sekä perusopiskelijoille että täydennyskoulutuksen parissa. Auran ekspressiiviseen taideterapiaan liittyvä väitöstutkimus tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 25.9.2021.

Puheenvuorossa ”Taiteesta(ko) suuntaa elämälle” Aura tarkastelee taiteeseen sisältyviä mahdollisuuksia auttaa ihmistä hänen elämässään ja löytää itsessä olevia voimavaroja ja luovia muutosvoimia.

TIEDUSTELUT

LUONNOLLISESTI, hankepäällikkö Auli Posio, 040 531 6426, auli.posio@ksak.fi
TAIDA!, hankepäällikkö Sanna Niikkonen, 040 026 4984, sanna.niikkonen@ksak.fi

Lisätietoja hankkeesta

KSAK OY

hankepäällikkö Auli Posio
040 531 6426, auli.posio(at)ksak.fi

KSAKKI RY

Kuntoutusvalmentajat
Viivi Törmänen, 040 168 2763
Sirpa Murtovaara, 0400 917 489
Laura Karjalainen, 040 187 9972 (Rovaniemi)

Sähköpostit
etunimi.sukunimi(at)ksakki.fi

LAPIN AMK OY

Sanna Vinblad, 040 701 2238
sanna.vinblad(at)lapinamk.fi

LUONNOLLISESTI-valmennusmalli Facebookissa