Skip to main content

Luonnollisesti-valmennusmalli sosiaalisen kuntoutuksen työntekijöille

Hankkeessa on kehitetty, pilotoitu ja muotoiltu valmennusmalli, jonka kautta on lisätty toimijoiden luontolähtöisten menetelmien osaamista ja niiden soveltamista ammatillisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti asiakastyöhön. Tavoitteena on ollut myös tukea henkilöstön hyvinvointia ja edistää asiakkaiden kuntoutumista niin hankkeen aikana kuin sen jälkeenkin, kun menetelmät saadaan vietyä osaksi sosiaalisen kuntoutuksen palveluita ja menetelmävalikoimaa.

Valmennus on koostunut kolmesta lähipäivästä, omasta Green Care -toiminnan pilotoinnista ja yhteisestä webinaarista.

Lähipäivät on jaettu kolmeen teemaan:

 • Sosiaalisen kuntoutuksen keskeistä sisältöä
 • Green Care -toimintamalli
 • Oman Green Care -toiminnan toteutuksen suunnittelu

Lähipäivät ovat koostuneet vuorovaikutteisista luennoista tieto-osuuksineen, ryhmätöistä ja toiminnallisista harjoituksista niin sisällä kuin ulkona. Koulutuspäivät on toteutettu niin, että osallistujat ovat päässeet omakohtaisesti kokemaan luontolähtöisiä harjoituksia ja pystyvät valmennuksen jälkeen soveltamaan niitä omaan työhönsä. Harjoitukset ovat vaihdelleet eri ryhmissä huomioiden vallitsevat sääolosuhteet, vuodenaika sekä ryhmän kokoonpano ja vireystila.

Lähipäivien jälkeen osallistujat ovat työstäneet oman toteutuksen suunnitelmansa valmiiksi. Suunnitelman pohjana on käytetty Green Care -laatukäsikirjaa. Suunnitelman mukainen toiminta myös toteutettiin ja lopuksi toteutukset esiteltiin yhteisessä webinaarissa. Ohjausta on ollut saatavilla koko prosessin ajan.

Valmennuksiin on sisältynyt myös mahdollisuus mentorointiin, jolloin osallistuja saattoi tulla tekemään oman toteutuksen Voimavaroja Luonnosta -ryhmään tai Ksakki ry:n kuntoutusvalmentaja oli mukana muutoin toteutuksessa.

Hankkeessa on toteutettu kahdeksan valmennusryhmää, joista neljä Kuusamossa, kaksi Rovaniemellä sekä Taivalkoskella ja Pudasjärvellä molemmilla paikkakunnilla yhdet. Valmennuksiin on osallistunut 81 henkilöä lähes 30 eri organisaatiosta. Lisäksi neljä hankkeen työntekijää osallistui valmennukseen kehittämisen näkökulmasta.

Päävastuullisena toimijana toimenpiteessä on Lapin ammattikorkeakoulu Oy.

Toteutetut valmennukset

Malleja luontoperusteiseen toimintaan (värillinen)

Malleja luontoperusteiseen toimintaan (tulostusversio)

2019

 • Kuusamon ryhmä 1
 • Rovaniemen ryhmä 1

2020

 • Pudasjärven ryhmä
 • Taivalkosken ryhmä
 • Rovaniemen ryhmä 2
 • Kuusamon ryhmä 2
 • Kuusamon ryhmä 3

2021

 • Kuusamon ryhmä 4