Skip to main content

Luonnollisesti-, TAIDA!- ja Parasta Etelä-Savoon -hankkeet pääsivät mukaan Sokran Osallisuuden palaset -kokonaisuuteen

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke-Sokran (THL) ja hankkeiden yhteisessä Osallisuuden palaset -prosessissa nostetaan esiin hankkeissa kehitettyjä keinoja, joilla edistetään heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta. Osallisuuden palaset auttavat suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan osallisuuden edistämiseen tähtäävää toimintaa ympäri Suomea. Palasista muodostuu isompia osallisuuden edistämisen malleja.

Taide-, kulttuuri- tai luontolähtöinen osallisuusverkosto on malli, jossa kootaan monialainen porukka tekemään yhdessä hyvää. Esimerkkeinä esitellään Luonnollisesti-hankkeen Kesäkeidas-yhteistyöprojekti, TAIDA!- ja Luonnollisesti-hankkeiden Luonto ja luovuus sotessa -pyöreä pöytä sekä Savon hankkeen luontokuvavalmennuksesta syntynyt luontokuvanäyttely.
Sokra arvioi osallisuuden palaset yhdessä laadittujen kriteerien mukaisesti ja toteaa nyt luodusta mallista seuraavaa:
”Hankkeiden tekemä verkostotyö tukee näkyvästi kaupunkilaisten osallisuutta ja hyvinvointia sekä vahvistaa kaupungin osallisuustyötä tukien strategian toteuttamista. Tätä yhteisöllistä kehittämistyötä kannattaa jatkaa ja yhdistää se entistä vahvemmin kaupungin osallisuus- ja hyvinvointijohtamiseen sekä -työhön.”

Lue lisää uudesta Taide-, kulttuuri- tai luontolähtöinen osallisuusverkosto -mallista Innokylästä:
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/taide-kultturi-tai-luontolahtoinen-osallisuusverkosto

Lisätietoja hankkeesta

KSAK OY

hankepäällikkö Auli Posio
040 531 6426, auli.posio(at)ksak.fi

hankeasiantuntija Piritta Liikka
040 704 9783, piritta.liika(at)ksak.fi

KSAKKI RY

Kuntoutusvalmentajat
Viivi Törmänen, 040 168 2763
Sirpa Murtovaara, 0400 917 489
Laura Karjalainen, 040 187 9972 (Rovaniemi)

Sähköpostit
etunimi.sukunimi(at)ksakki.fi

LAPIN AMK OY

Sanna Vinblad, 040 701 2238
sanna.vinblad(at)lapinamk.fi

LUONNOLLISESTI-valmennusmalli Facebookissa