Skip to main content

Luonto & Luovuus sotessa -pyöreä pöytä

Yhteistyössä TAIDA! -hankkeen kanssa olemme kutsuneet koolle luonto- ja luovien alojen ammattilaisia/taitajia sekä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan toimijoita verkostoitumaan ja kehittämään yhteistyön mahdollisuuksia. Tervetulleita ovat olleen myös hyvinvointipalveluiden parissa toimivat sekä muuten asiasta kiinnostuneet. Keskeistä toiminnassa on yhteisöllisen työotteen hyödyntäminen, jotta luontolähtöisiä ja luovia menetelmiä saadaan sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloille entistä enemmän.

Monialaisen yhteistyön tavoitteena on edistää

  • luonto- ja taidelähtöisten menetelmien näkyvyyttä ja ​hyödyntämistä palveluissa​
  • hyvien käytänteiden leviämistä​
  • tiedon jakamista​
  • yhteisen ymmärryksen syntymistä ja uusien asioiden oppimista​
  • yhteisten tavoitteiden toteutumista​
  • sekä tehdä toimintaa näkyväksi, vahvistaa osallisuutta ja tukea konkreettisesti asioiden edistämistä

16.9.2020 kokoonnuimme ensimmäisen kerran ja kysyimme, onko kiinnostusta koota teemojen ympärille säännöllisesti kokoontuva pyöreä pöytä, jonka osallistujat kattaisivat mahdollisimman laajasti toimijakenttää. Millaista yhteistyötä jo toteutetaan ja millaiselle uudelle toiminnalle olisi tarvetta?

Tilaisuudessa pohdittiin mm. miten luonto- ja luovien alojen ammattitaitoa, voidaan hyödyntää asiakastyössä ja miten luonto ja luovuus näkyvät sote- ja kasvatustyössä. Alustuksena teemaan toimi yrityksen tarina.

Tilaisuuteen osallistui parisenkymmentä henkilöä sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloista, kaupungin hallinnosta sekä luovien, luonto- ja matkailualojen ammattilaisia.

Kiinnostusta ja innostusta oli havaittavissa!

Tilaisuuden esite

21.1.2021 kokoonnuimme koillismaalaisen Luonto & Luovuus sotessa -verkoston pyöreän pöydän merkeissä toisen kerran. Edelleen oli havaittavissa innostusta ja halua viedä asiaa eteenpäin yhdessä. Keskusteluissa esille nousi mm. verkostoitumisen tärkeys ja siihen sitoutuminen, kokemusten ja vinkkien jakaminen sekä yhteisistä käytänteistä sopiminen. Kuusamon osalta korostettiin myös kaupungin strategisia linjauksia ”Rakkaudesta lähimmäiseen ja luontoon”. Tässä on paljon sanomaa, joka kytkeytyy meille tärkeisiin teemoihin luontoon ja luoviin menetelmiin sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Ke 17.3.2021 Ryhdyimme pienryhmissä pohtimaan kuusamolaista versiota Luonto & Luovuus -kortista, joka tukisi hyvinvointia ja osallisuutta sekä mahdollistaisi luonto- ja taidelähtöisten palveluiden laajemman saavutettavuuden. Toimintaan ovat edelleen tervetulleita myös kaikki uudet osallistujat.

Ke 5.5.2021 Kokoonnuimme kevään viimeisen kerran Luonto & Luovuus -sotessa pyöreään pöytään. Teemana tällä kerralla oli ajankohtaiset asiat meiltä ja muualta sekä verkostoitumisen jatkaminen. Pöydässä ideoidun Luonto & luovuus -kortin työstämistä jatketaan pienemmällä työryhmällä rahoitushakua varten. Kiitos kaikille tähän asti mukana olleille noin 50 henkilölle. Kesätauon jälkeen tapaamme 18.8. klo 15 alkaen lähitapaamisen merkeissä. Ilmoittelemme paikasta ja ilmoittautumisesta lähempänä ajankohtaa. Toimintaan ovat edelleen tervetulleita myös kaikki uudet osallistujat.

Ke 18.8.2021 Pääsimme vihdoinkin kokoontumaan kasvotusten. Tapasimme Afrikka kohtaa arktisen -näyttelytilassa ja tutustuimme toisiimme taiteen avulla. Kulttuuritoimenjohtaja kävi kertomassa korttihankkeen hakemuksen sisällöstä ja tilanteesta (prosessissa, vastaus saadaan syksyn aikana). Yhdessä asetettu pyöreän pöydän tämän vuoden tavoite korttimallin edistämisestä on lähtenyt etenemään konkretian tasolla. Kiitokset tästä koko pyöreälle pöydälle. Tapaamisessa kuului mukavaa porinaa ja uusia ideoitakin syntyi.

Tapasimme 13.10. pienellä porukalla Tolpanniemen liikuntareitin maastossa. Ideoitiin tulevaa, pohdittiin koettua ja valmistettiin samalla kruunut luonnonmateriaaleista. Kaupungin edustajat vakuuttivat, että kaupunki haluaa säilyttää yhteyden tähän verkostoon hankkeiden päätyttyäkin ja toimii jatkossa ryhmän koollekutsujana. Laajasta asiantuntemuksesta on apua kehittämistyössä, jota halutaan tehdä yhdessä.

Luonnollisesti- ja TAIDA! -hankkeiden puolesta haluamme kiittää kaikkia noin vuoden mittaisesta yhteisestä polusta. Tuloksena saatiin alulle hyvinvointikorttimalli ja ennen kaikkea yhteistyömalli uusien palveluiden kehittämiselle. Valitettavasti pystyimme tapaamaan livenä vain kahdesti. Uskomme, että olisimme saaneet vieläkin enemmän aikaa, jos olisimme voineet pähkäillä ja innostua ihan kasvokkain.

Mikäli innostuit kehittämään alueellesi Luonto & luovuus sotessa pyöreän pöydän toimintaa tai jotain vastaavaa, voit tutustua Innokylästä osallisuuden palaseen Taide-, kulttuuri- tai luontolähtöinen osallisuusverkosto https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/taide-kulttuuri-tai-luontolahtoinen-osallisuusverkosto

Yhteistyössä
LUONNOLLISESTI – valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta
TAIDA! – Luovat menetelmät maahanmuuttajien ja nuorten elämänpolulla

Kuvassa osallistujien vastauksia siihen, mitä luonto ja luovuus heille itselle merkitsevät.