Voimavaroja luonnosta -ryhmät

Voimavaroja Luonnosta ryhmät ovat kolmen kuukauden kestoisia sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille suunnattuja luontolähtöisiä ryhmiä.

Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa yhdessä suunnitellun toiminnan äärelle. Juuri yhdessä suunnittelu ja kaikkien mukaan ottaminen jokaisen omien vahvuuksien mukaisesti on ryhmissä keskeistä. Toki uusia onnistumisen kokemuksia ja itsensä ylittämistä ryhmät myös tarjoavat. Tavoitteena on osallisuuden kokemuksen lisääntyminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistuminen. Lisäksi jokaisella ryhmällä on juuri sille määriteltyjä konkreettisempia tavoitteita samoin kuin jokaisella osallistujalla henkilökohtaisia tavoitteita. Toiminnan taustalla on kahdentoista kerran teemoitettu runko.

Yhteistä kaikille toteutuksille on luontosuhteen vahvistaminen sekä lähiluonnon hyödyntäminen. Tällä pyritään siihen, että osallistujilla on mahdollisuus ja valmiuksia jatkaa omaehtoista luontotoimintaa ohjattujen ryhmien jälkeen.

Vertaisohjaajia on ollut toiminnassa mukana heti ensimmäisten toteutusten jälkeen. He ovat suunnitelleet toimintaa, motivoineet sekä antaneet vertaistukea.

Perheryhmät

Voimavaroja Luonnosta ryhmiä toteutetaan myös perheille, joilla on erilaisista syistä tuen tarpeita. Perheryhmät kokoontuvat joka toinen viikko. Näissäkin ryhmissä toiminta suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa huomioiden mm. perheiden lasten ikä. Tavoitteena on yhdessä löytää perheille sopivia ulkoilun ja luonnossa olemisen tapoja ja muotoja. Näin voidaan tukea arkea ja lisätä voimavaroja.

Yleisenä tavoitteena ryhmissä on voimaantuminen, vertaistuki ja arjen tukeminen, minkä ohjattu luontolähtöinen toiminta yhdessä muiden perheiden kanssa hyvin mahdollistaa. Keskeistä toiminnassa on lähiluonnon hyödyntäminen sekä luontosuhteen ja luontotaitojen vahvistaminen, jotta perheiden ulkoilu jatkuisi ohjatun toiminnan jälkeen. Lisäksi perheille tarjotaan jotain sellaista luontotoimintaa ja kokemuksia, joita he eivät arjessaan pääse muutoin kokeilemaan.

Päävastuullisena toimijana toimenpiteessä on Ksakki ry.

Toteutetut ryhmät

2019

2020

2021

  • Iloa lumesta
  • Etävalmennus 3
  • Perheet Kuusamo
  • Perheet Rovaniemi
  • Kesäkeidas
 

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00

Palaute