Luontomatkailun opaskoulutuksen kehittäminen

Kesto

1.8.2018–31.3.2021, toteutusalueena Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi

Hankkeen tausta

Koillismaan voimavarana on puhdas luonto, joka tarjoaa edellytykset terveeseen elämään, harrastuksiin sekä ammatti- ja yritystoimintaan. Koillismaalla tarvitaan lisää luonto-oppaita, koska matkailualalla on tapahtunut huomattavaa kasvua viime vuosina ja kilpailu oppaista kiristyy eri alueiden välillä. Nopean kasvun myötä opastustehtävissä toimivilla on lisääntynyt tarve myös oman osaamisensa päivittämiseen.

Hankkeen tavoitteet
 • Luontomatkailuun liittyvän ammatillisen ja omaehtoisen vapaan sivistystyön opaskoulutusmallin kehittäminen yhteistyössä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.
 • Luontolähtöisten aktiviteettien kehittäminen samalla varmistaen, että valmistuvilla osaajilla on riittävä palveluosaaminen myös kansainvälisten matkailijoiden palvelemiseen.
 • Alueen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen ja yhteistyön kehittäminen.
 • Luontomatkailuun soveltuvien oppaiden saatavuuden parantaminen.
Kohderyhmä

Koillismaalla luontomatkailualalla toimivien eri työpaikkojen työntekijät ja työnantajat sekä muut henkilöt ja työttömät työnhakijat, jotka ovat hakeutumassa matkailualle ja tarvitsevat osaamista luonto-oppaan tehtävissä toimimiseen.

Hankkeen toimenpiteitä
 1. Verkostoituminen hankkeen toimijoiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.
 2. Hankkeen toimenpiteiden kartoitus, tiedottaminen ja markkinointi.
 3. Luontomatkailun opaskoulutuksen mallintaminen ja kehittäminen ohjelmapalvelujen teemakoulutuksien avulla. Teemakoulutukset liittyvät mm.
  - KSAK Oy:n osalta tuotteistamiseen, turvallisuuteen, hyvinvointiin, luontoelämyksiin, pyöräilyyn, erilaisten veneiden kuljetukseen ja luontokohteiden rakentamiseen
  - Kuusamo-opiston osalta valokuvaukseen, sosiaaliseen mediaan, lintu-, maisema- ja kasvilajikuvaukseen, luonto- ja lajituntemukseen, kansainvälisyyteen ja kielitaitoon sekä luontoon perustuviin tarinoihin.
 4. Verkkosivujen luominen Koillismaan luonto-oppaille oman osaamisen esittelemistä varten. Luonto-opasverkostolla vaikutetaan oppaiden parempaan saatavuuteen.
Hallinnoija

Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus ja osatoteuttajina Kuusamo-opisto ja Ksakki ry.

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Koillismaan seudullinen kehittämisrahasto sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot.

Hankkeen kokonaisbudjetti

399 000 €

 

Lisätietoja hankkeesta

KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

hankepäällikkö Pekka Peiponen
040 511 9872, pekka.peiponen(a)ksak.fi
hankeasiantuntija Erkki Karjalainen
040 482 1251, erkki.karjalainen(a)ksak.fi

Kuusamo-opisto

hankevastaava Kari Kantola
040 523 3158, kari.kantola(a)kuusamo.fi
hankeasiantuntija Hanne Palosaari
0400 175 657, hanne.palosaari(a)kuusamo.fi

Ksakki ry

hankeasiantuntija Heikki Mustonen
040 173 3092, heikki.mustonen(a)ksakki.fi

Hankkeen menneet koulutukset

KSAK Oy

Turvallisesti moottorikelkalla 20.11.2018

Saunaopaskoulutus 27.11.2018

Kalaa vedestä lautaselle 28.11.2018

Luontoperusteisten ohjelmien turvallisuus 9.4.2019

Maastopyöräilyn peruskurssi 14.6.2019

Maastopyöräilyohjaajakoulutus 15. - 16.6.2019

Melontaohjaajakoulutus 28. - 30.6.2019

Koskenlaskuveneen ohjaajakoulutus 2. - 4.8.2019 ja 9. - 11.8.2019

Sieniä metsästä lautaselle 30.8.2019

Kuusamo-opisto

Digikuvauksen perusteet ja sosiaalinen media 9.1.2019, 11.4.2019, 21.5.2019, 23.5.2019

Lintujen käyttäytyminen ja lajituntemus 16.4.2019, 23.4.2019 ja 14.5.2019

Kasvikuvaus 17. - 19.6.2019

Lintukuvaus 11. - 12.11.2019 ja 18.11.2019

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00