Skip to main content

Luontomatkailun opaskoulutuksen kehittäminen

Luontomatkailun opaskoulutus -hankkeen osallistujien logot

Kesto

1.8.2018–30.9.2021, toteutusalueena Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi

Hankkeen tausta

Koillismaan voimavarana on puhdas luonto, joka tarjoaa edellytykset terveeseen elämään, harrastuksiin sekä ammatti- ja yritystoimintaan. Koillismaalla tarvitaan lisää luonto-oppaita, koska matkailualalla on tapahtunut huomattavaa kasvua viime vuosina ja kilpailu oppaista kiristyy eri alueiden välillä. Nopean kasvun myötä opastustehtävissä toimivilla on lisääntynyt tarve myös oman osaamisensa päivittämiseen.

Hankkeen tavoitteet
 • Luontomatkailuun liittyvän ammatillisen ja omaehtoisen vapaan sivistystyön opaskoulutusmallin kehittäminen yhteistyössä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.
 • Luontolähtöisten aktiviteettien kehittäminen samalla varmistaen, että valmistuvilla osaajilla on riittävä palveluosaaminen myös kansainvälisten matkailijoiden palvelemiseen.
 • Alueen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen ja yhteistyön kehittäminen.
 • Luontomatkailuun soveltuvien oppaiden saatavuuden parantaminen.
Kohderyhmä

Koillismaalla luontomatkailualalla toimivien eri työpaikkojen työntekijät ja työnantajat sekä muut henkilöt ja työttömät työnhakijat, jotka ovat hakeutumassa matkailualle ja tarvitsevat osaamista luonto-oppaan tehtävissä toimimiseen.

Hankkeen toimenpiteitä
 1. Verkostoituminen hankkeen toimijoiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.
 2. Hankkeen toimenpiteiden kartoitus, tiedottaminen ja markkinointi.
 3. Luontomatkailun opaskoulutuksen mallintaminen ja kehittäminen ohjelmapalvelujen teemakoulutuksien avulla. Teemakoulutukset liittyvät mm.
  – KSAK Oy:n osalta tuotteistamiseen, turvallisuuteen, hyvinvointiin, luontoelämyksiin, pyöräilyyn, erilaisten veneiden kuljetukseen ja luontokohteiden rakentamiseen
  – Kuusamo-opiston osalta valokuvaukseen, sosiaaliseen mediaan, lintu-, maisema- ja kasvilajikuvaukseen, luonto- ja lajituntemukseen, kansainvälisyyteen ja kielitaitoon sekä luontoon perustuviin tarinoihin.
 4. Verkkosivujen luominen Koillismaan luonto-oppaille oman osaamisen esittelemistä varten. Luonto-opasverkostolla vaikutetaan oppaiden parempaan saatavuuteen.
Hallinnoija

Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus ja osatoteuttajina Kuusamo-opisto ja Ksakki ry.

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Koillismaan seudullinen kehittämisrahasto sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot.

Hankkeen kokonaisbudjetti

399 000 €

 

Lisätietoja hankkeesta

KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

hankepäällikkö Pekka Peiponen
040 511 9872, pekka.peiponen(a)ksak.fi
hankeasiantuntija Erkki Karjalainen
040 482 1251, erkki.karjalainen(a)ksak.fi

Kuusamo-opisto

hankevastaava Kari Kantola
040 523 3158, kari.kantola(a)kuusamo.fi
hankeasiantuntija Hanne Palosaari
0400 175 657, hanne.palosaari(a)kuusamo.fi

Ksakki ry

hankeasiantuntija Heikki Mustonen
040 173 3092, heikki.mustonen(a)ksakki.fi