Luontomatkailun opaskoulutuksen kehittäminen

Luontomatkailun opaskoulutus -hankkeen osallistujien logot

Kesto

1.8.2018–30.9.2021, toteutusalueena Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi

Hankkeen tausta

Koillismaan voimavarana on puhdas luonto, joka tarjoaa edellytykset terveeseen elämään, harrastuksiin sekä ammatti- ja yritystoimintaan. Koillismaalla tarvitaan lisää luonto-oppaita, koska matkailualalla on tapahtunut huomattavaa kasvua viime vuosina ja kilpailu oppaista kiristyy eri alueiden välillä. Nopean kasvun myötä opastustehtävissä toimivilla on lisääntynyt tarve myös oman osaamisensa päivittämiseen.

Hankkeen tavoitteet
 • Luontomatkailuun liittyvän ammatillisen ja omaehtoisen vapaan sivistystyön opaskoulutusmallin kehittäminen yhteistyössä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.
 • Luontolähtöisten aktiviteettien kehittäminen samalla varmistaen, että valmistuvilla osaajilla on riittävä palveluosaaminen myös kansainvälisten matkailijoiden palvelemiseen.
 • Alueen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen ja yhteistyön kehittäminen.
 • Luontomatkailuun soveltuvien oppaiden saatavuuden parantaminen.
Kohderyhmä

Koillismaalla luontomatkailualalla toimivien eri työpaikkojen työntekijät ja työnantajat sekä muut henkilöt ja työttömät työnhakijat, jotka ovat hakeutumassa matkailualle ja tarvitsevat osaamista luonto-oppaan tehtävissä toimimiseen.

Hankkeen toimenpiteitä
 1. Verkostoituminen hankkeen toimijoiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.
 2. Hankkeen toimenpiteiden kartoitus, tiedottaminen ja markkinointi.
 3. Luontomatkailun opaskoulutuksen mallintaminen ja kehittäminen ohjelmapalvelujen teemakoulutuksien avulla. Teemakoulutukset liittyvät mm.
  – KSAK Oy:n osalta tuotteistamiseen, turvallisuuteen, hyvinvointiin, luontoelämyksiin, pyöräilyyn, erilaisten veneiden kuljetukseen ja luontokohteiden rakentamiseen
  – Kuusamo-opiston osalta valokuvaukseen, sosiaaliseen mediaan, lintu-, maisema- ja kasvilajikuvaukseen, luonto- ja lajituntemukseen, kansainvälisyyteen ja kielitaitoon sekä luontoon perustuviin tarinoihin.
 4. Verkkosivujen luominen Koillismaan luonto-oppaille oman osaamisen esittelemistä varten. Luonto-opasverkostolla vaikutetaan oppaiden parempaan saatavuuteen.
Hallinnoija

Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus ja osatoteuttajina Kuusamo-opisto ja Ksakki ry.

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Koillismaan seudullinen kehittämisrahasto sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot.

Hankkeen kokonaisbudjetti

399 000 €

 

Lisätietoja hankkeesta

KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

hankepäällikkö Pekka Peiponen
040 511 9872, pekka.peiponen(a)ksak.fi
hankeasiantuntija Erkki Karjalainen
040 482 1251, erkki.karjalainen(a)ksak.fi

Kuusamo-opisto

hankevastaava Kari Kantola
040 523 3158, kari.kantola(a)kuusamo.fi
hankeasiantuntija Hanne Palosaari
0400 175 657, hanne.palosaari(a)kuusamo.fi

Ksakki ry

hankeasiantuntija Heikki Mustonen
040 173 3092, heikki.mustonen(a)ksakki.fi

Hankkeen  koulutukset

KSAK Oy: Alkavat koulutukset 2019 – 2020

Aiemmin toteutuneet koulutukset

KSAK Oy

Turvallisesti moottorikelkalla 20.11.2018
Saunaopaskoulutus 27.11.2018
Kalaa vedestä lautaselle 28.11.2018
Luontoperusteisten ohjelmien turvallisuus 9.4.2019
Maastopyöräilyn peruskurssi 14.6.2019
Maastopyöräilyohjaajakoulutus 15.–16.6.2019
Melontaohjaajakoulutus 28.30.6.2019
Koskenlaskuveneen ohjaajakoulutus 2.–4.8.2019 ja 9.–11.8.2019
Sieniä metsästä lautaselle 30.8.2019
Maastopyörän huoltokoulutus 19.–20.11.2019
Luonto-ohjelmapalvelujen tuotteistaminen 21.11.2019
Kalaa vedestä lautaselle 22.11.2019
Turvallisesti moottorikelkalla 26.–27.11.2019
Ekotraining-verkkokoulutus, 1. jakso 26.5.2020
Luonto-ohjelmapalvelujen tuotteistaminen
Verkkokoulutus 17.–18.6.2020
Kalaa vedestä lautaselle 16.6.2020
Retkeilyreittien kestävöinti ja rakentaminen 23.–25.6.2020
Maastopyöräilyn ohjaajakoulutus 26.–28.6.2020 

Kuusamo-opisto

Digikuvauksen perusteet ja sosiaalinen media 9.1.2019, 11.4.2019, 21.5.2019, 23.5.2019
Lintujen käyttäytyminen ja lajituntemus 16.4.2019, 23.4.2019 ja 14.5.2019
Kasvikuvaus 17.–19.6.2019 
Lintukuvaus 11.–12.11.2019 ja 18.11.2019 
Lintujen lajituntemus ja -käyttäytyminen
21.4.2020, 5.5.2020 ja 12.5.2020
Linturyhmän opastaminen ja Kuusamon erityislajeja
19.5.2020 ja 26.5.2020
Kasvikuvaus Oulangalla 22.–24.6.2020 

Ksakki ry

Luonto-oppaiden opasrekisterin kehittäminen 7.11.2019

 

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00