Skip to main content

OPVA haltuun

Kesto

1.1.2022–31.1.2023

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hankkeessa pyritään OPVA-opintojen järjestämisen parhaiden käytäntöjen levittämiseen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatimiseen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattamiseen.

Hanke tähtää pysyvään muutokseen ammatillisen koulutuksen järjestäjien toiminnassa sekä siihen, että OPVAn soveltaminen yhtenäistyy ja mahdollisimman monelle tarjoutuu mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen.

Hanke käsittelee seuraavia aiheita:

  1. Opiskelutaidot ja elämänhallinta
  2. Kieli ja viestintä
  3. Kielitietoisuus ja selkokielisyys ammattiopinnoissa
  4. Työelämävalmiudet sekä digi- ja matemaattiset taidot
  5. Tukitarpeet ja pedagogiset ratkaisut
  6. Järjestämisen toimintamallit.

KSAK Oy on mukana teemoissa 3, 4 ja 6.

Toiminta-alue ja kohderyhmä

Hankkeen toiminta-alue on koko Suomi. Kohderyhmään kuuluvat kaikki ammatilliset oppilaitokset.

Hallinnoija ja toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Turun kaupunki. Osatoteuttajina toimii 63 ammattioppilaitosta.

Rahoittaja

Opetus ja kulttuuriministeriö

Hankkeen kokonaisbudjetti

3 456 000 €

Lisätietoja hankkeesta

Turun kaupunki

Marja Kannisto
projektipäällikkö
marja.kannisto(at)turku.fi

KSAK Oy

Alice Heinävehmas
koulutuskoordinaattori
040 717 5737, alice. heinavehmas(at)ksak.fi

Päivi Koivisto
kouluttaja
0400 167 570, paivi.koivisto(at)ksak.fi

Eine Lohilahti
kouluttaja
040 834 6295, eine.lohilahti(at)ksak.fi