Skip to main content

Selvät sävelet

Kesto

1.2.2021–30.4.2022

Hankkeen tavoitteet

Selvät sävelet – koulutuksen järjestäjien alueellinen toimintamalli VOS-työvoimakoulutuksille -hankkeen tavoitteena on selvittää, miten kuntakokeilu vaikuttaa työvoimakoulutuksiin liittyviin prosesseihin ammatillisissa oppilaitoksisa. Lisäksi tavoitteena on kehittää alueellinen toimintamalli työvoimakoulutuksen järjestäjien kesken. Toimintamalli sisältää asiakkaan näkökulmasta suunnitellun palveluprosessin (sisältää uraohjauksen) suunnittelun sekä oppilaitosten hallinnollisen toiminnan. Toimintamalli perustuu ELY-keskuksen, TE-palveluiden ja kaupunkien työllisyyspalveluiden prosesseihin.

Toiminta-alue ja kohderyhmä

Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa. Kohderyhmään kuuluvat kuntakokeilun piirissä olevat sekä siihen liittyvät alueen ammatilliset oppilaitokset.

Hallinnoija ja toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on OSAO. Osatoteuttajina toimivat KSAK Oy, Oulun Palvelualan Opisto, Koulutuskeskus Brahe sekä PSK Aikuisopisto.

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Hankkeen kokonaisbudjetti

166 666 €

Lisätietoja hankkeesta

OSAO

Niina Nissinen
projektipäällikkö
044 703 7914, niina.nissinen(at)osao.fi

KSAK Oy

Alice Heinävehmas
040 717 5737, alice.heinavehmas(at)ksak.fi

Tiina Niva
040 860 8949, tiina.niva(at)ksak.fi

Koulutuskuntayhtymä Brahe

Leo Aho
044 439 4332, leo.aho(at)brahe.fi

Oulun Palvelualan Opisto

Merja Talman-Riihiluoma
044 737 2017, merja.talman-riihiluoma(at)opao.fi

PSK Aikuisopisto

Outi Heikkilä
044 5262 221, outi.heikkila(at)psk.fi