Skip to main content

Taida!
– Luovat menetelmät maahanmuuttajien ja nuorten elämänpolulla

Taida-hanke osallistujien logot
Kesto

1.2.2020 – 31.1.2022

Hankkeen tavoitteet

Päätavoitteena oli vahvistaa syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien alle 30-vuotiaiden nuorten ja maahanmuuttajien osallisuutta ja työ- ja toimintakykyä.

Hankkeen asiakastyössä työparina toimivat yksilöohjaaja/Ksakki ry ja taidekoordinaattori/Kuusamo-opisto. Yksilöohjaaja teki yhteistyössä asiakkaan kanssa suunnitelman hänen kuntoutumis- tai kotoutumisprosessistaan ja seurasi sen toteutumista yhdessä taidekoordinaattorin kanssa. Taidekoordinaattori toimi asiakaslähtöisen ja osallistavan luovan toiminnan koordinoijana, mahdollistajana ja ohjaajana. Lisäksi toiminnassa hyödynnettiin asiakkaan olemassa olevaa moniammatillista verkostoa tai asiakkaalle rakennettiin verkosto toiminnan aikana.

Hankkeella luotiin uutta toimintaa toimintakokeilujen avulla. Toimintaa kehitettiin yhteiskehittämisen tilaisuuksissa asiakaslähtöisesti palvelumuotoilua hyödyntäen. Toiminnan kehittämisessä olivat mukana sosiaalisen kuntoutuksen ja luovien alojen ammattilaiset sekä kohderyhmät ja yhteistyöverkosto.

Taidetoimintaa tehtiin yhteistyössä eri luovien alojen toimijoiden kanssa, niin että toiminta koostui useista eri työpajoista ja projekteista. Toiminnassa huomioitiin laajasti erilaisia ilmaisukeinoja (taide, käsityö, tanssi, musiikki, liikunta, valokuvaus, draama).

Hankkeessa lisättiin yhteistyöverkoston taidelähtöisten menetelmien tuntemusta.

Toiminta-alue ja kohderyhmä

Hankkeen toiminta-alue oli Kuusamo. Kohderyhmään kuuluivat maahanmuuttajat ja alle 30-vuotiaat nuoret.

Hallinnoija ja toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija oli KSAK Oy. Osatoteuttajina toimivat Ksakki ry ja Kuusamo-opisto.

Rahoittajat

Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kuusamon kaupunki sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot

Hankkeen kokonaisbudjetti

296 388 €

Tietosuojaseloste

Lisätietoja hankkeesta

KSAK Oy

Sanna Niikkonen
projektipäällikkö
0400 264 984, sanna.niikkonen(at)ksak.fi

Ksakki ry

Pauliina Hyytinen
yksilöohjaaja (nuoret)

Tiina Pitkänen
yksilöohjaaja (maahanmuuttajat)

Kuusamo-opisto

Maire Laitala
taidekoordinaattori

Johanna Riekki
hankesuunnittelija

Lue lisää toiminnastamme

TAIDA!-loppujulkaisu

Osallisuuden palanen: Taide-, kulttuuri- tai luontolähtöinen osallisuusverkosto, Innokylä

TAIDA!-esite

TAIDA! YouTube