Taida!
– Luovat menetelmät maahanmuuttajien ja nuorten elämänpolulla

Taida-hanke osallistujien logot
Kesto

1.2.2020 – 31.1.2022

Hankkeen tavoitteet

Päätavoitteena on vahvistaa syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien alle 30-vuotiaiden nuorten ja maahanmuuttajien osallisuutta ja työ- ja toimintakykyä.

Hankkeen asiakastyössä työparina toimivat yksilöohjaaja/Ksakki ry ja taidekoordinaattori/Kuusamo-opisto. Yksilöohjaaja tekee yhteistyössä asiakkaan kanssa suunnitelman hänen kuntoutumis- tai kotoutumisprosessistaan ja seuraa sen toteutumista yhdessä taidekoordinaattorin kanssa. Taidekoordinaattori toimii asiakaslähtöisen ja osallistavan luovan toiminnan koordinoijana, mahdollistajana ja ohjaajana. Lisäksi toiminnassa hyödynnetään asiakkaan olemassa olevaa moniammatillista verkostoa tai asiakkaalle rakennetaan verkosto toiminnan aikana.

Hankkeella luodaan uutta toimintaa toimintakokeilujen avulla. Toimintaa kehitetään yhteiskehittämisen tilaisuuksissa asiakaslähtöisesti palvelumuotoilua hyödyntäen. Toiminnan kehittämisessä ovat mukana sosiaalisen kuntoutuksen ja luovien alojen ammattilaiset sekä kohderyhmät ja yhteistyöverkosto.

Taidetoimintaa tehdään yhteistyössä eri luovien alojen toimijoiden kanssa, niin että toiminta koostuu useista eri työpajoista ja projekteista. Toiminnassa huomioidaan laajasti erilaisia ilmaisukeinoja (taide, käsityö, tanssi, musiikki, liikunta, valokuvaus, draama). Työpajoissa pilotoidaan yhteiskehittämisen tilaisuuksissa suunnitellut toimintamallit.

Hankkeessa lisätään yhteistyöverkoston taidelähtöisten menetelmien tuntemusta.

Toiminta-alue ja kohderyhmä

Hankkeen toiminta-alue on Kuusamo. Kohderyhmään kuuluvat maahanmuuttajat ja alle 30-vuotiaat nuoret.

Hallinnoija ja toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on KSAK Oy. Osatoteuttajina toimivat Ksakki ry ja Kuusamo-opisto.

Rahoittajat

Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kuusamon kaupunki sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot

Hankkeen kokonaisbudjetti

296 388 €

 

Tietosuojaseloste

Lisätietoja hankkeesta

KSAK Oy

Sanna Niikkonen
projektipäällikkö
0400 264 984, sanna.niikkonen(at)ksak.fi

Ksakki ry

Pauliina Hyytinen
yksilöohjaaja (nuoret)
040 150 8998, pauliina.hyytinen(at)ksakki.fi

Tiina Pitkänen
yksilöohjaaja (maahanmuuttajat)
040 187 9962, tiina.pitkanen(at)ksakki.fi

Kuusamo-opisto

Maire Laitala
taidekoordinaattori
040 509 0390, maire.laitala(at)kuusamo.fi

Johanna Riekki
hankesuunnittelija
p. 040 753 5716, johanna.riekki(at)kuusamo.fi

 

Lue lisää toiminnastamme

TAIDA!-esite

TAIDA! Kotisivut

TAIDA! Facebook

TAIDA! Instagram

 

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00

Palaute