Tieto-osaava.fi  Tietojohtamisen kehittäminen

Kesto

1.8.2022–31.12.2023

Hankkeen tavoitteet
 1. Parantaa koulutuksenjärjestäjien tietotuotannon prosesseja (prosessien mittaaminen, arviointi ja kehittäminen).
 2. Parantaa koulutuksenjärjestäjien tiedon analysointikykyjä sekä kykyä käyttää tietoa päätöksenteon tukena.
  > Tieto omasta toiminnasta
  > Vertailu kansallisiin verrokkeihin
 3. Parantaa koulutuksenjärjestäjien kansallisia indikaattori- ja tilastotietoja hyödyntävien ratkaisujen käyttöä operatiivisentoiminnan ja kehittämisen tukena.
  > Koski ja Vipunen
 4. Lisätä tieto-ohjautuvaa toimintakulttuuria koulutuksenjärjestäjien organisaatioissa eri tasoilla ja kehittää henkilöstönosaamista tietojohtamisen alueella.

Tietojohtamisen hanke koostuu viidestä teemoitetusta työpaketista, joihin kumppanit osallistuvat eri roolien kautta: työpaketin vetäjänä, kehittäjäroolissa tai osallistuvana tahona. Teemat ovat:

 1. Tietojohtamisen prosessit ja osaaminen
 2. Tiedon tuottaminen tiedon tarpeen näkökulmasta
 3. Tiedon laadun varmistaminen järjestelmissä
 4. HOKSien laadun ja tiedon oikeellisuuden parantaminen
 5. Ammatillisen koulutuksen tietojohtamisen kohdearkkitehtuurin kuvaaminen.

KSAK Oy osallistuu teemoihin 1 ja 4.

Toiminta-alue ja kohderyhmä

Toiminta-alueena on koko Suomi ja kohderyhmään kuuluvat kaikki ammatilliset oppilaitokset.

Hallinnoija ja toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Hankeverkostoon kuuluu lisäksi 75 ammattioppilaitosta.

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen kokonaisbudjetti

4 000 000 €

Lisätietoja hankkeesta

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Kati Valtonen
palvelupäällikkö
043 824 3209, kati.valtonen(at)omnia.fi

Tietojohtamisen kehittäminen

KSAK Oy

Ari Jokinen
toimitusjohtaja, rehtori
040 507 5663, ari.jokinen(at)ksak.fi

Alice Heinävehmas
koulutuskoordinaattori
040 717 5737, alice.heinavehmas(at)ksak.fi

Niva Tiina
toimistosihteeri
040 860 8949, tiina.niva(at)ksak.fi

 

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 9.00–11.00 ja 12.00–15.00

Palaute