Skip to main content

Osaamismerkit

Oletko opiskelija tai koulutukseen hakeutuja ja haluat testata oma digitaitosi? Digitasotesti on tehty Digiarki hallintaan -hankkeessa tukemaan digitaitojen osaamisen tunnustamista. Testi käyttää TIEKE:n osaamismerkistöä, jota myöntää Koillis-Suomen Aikuiskoulutus.

Digitasotesti

Digitasotesti koostuu kuudesta osaamismerkistä. Suoritettuasi kaikki osaamismerkit hyväksytysti saat Perusosaaja-koontimerkin, joka toimii todisteena tästä testistä kokonaisuudessaan. Merkin saaja osaa käyttää digitaalisia laitteita ja palveluita turvallisesti ja vastuullisesti viestinnässä ja asioinnissa. Hän osaa etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä ja arvioida tiedon luotettavuutta sekä suojata henkilökohtaisia tietoja ja yksityisyyttä. Hän osaa käyttää yleisimpiä toimistosovelluksia sekä hyödyntää, tuottaa ja jakaa digitaalista sisältöä tekijänoikeuksia noudattaen.

Ansaitaksesi Perusosaaja-koontimerkin sinun tulee suorittaa kaikki kuusi alla olevaa osaamismerkkiä missä järjestyksessä tahansa. Avaa osaamismerkin tiedot klikkaamalla otsikkoa.

Laitteen valinta ja käyttö (1/6)
Laitteiden valinta ja käyttö

Merkin saaja osaa:

 • tunnistaa ja valita käyttötarkoituksen mukaisen laitteen (esim. tietokone, tabletti, puhelin)
 • käyttää yleisimpiä digitaalisia laitteita sekä niiden perustoimintoja ja -asetuksia
 • tarkistaa, onko liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon
Tiedonhaku ja arviointi (2/6)
Tiedonhaku ja arviointi

Merkin saaja osaa:

 • etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä (hakusanat, hakukoneet)
 • hakea eri muotoista tietoa (teksti, kuva, video)
 • arvioida digitaalisen sisällön luotettavuutta
 • tunnistaa, miten tekijänoikeudet liittyvät tietoon ja tiedon jakamiseen
Turvallinen toiminta (3/6)
Turvallinen toiminta

Merkin saaja osaa:

 • tunnistaa tyypillisimpiä kyber- ja tietoturvauhkia
 • suojata käytössään olevat laitteet (esim. virustorjunta, laitteiden lukitseminen ja haittaohjelmien estäminen)
 • tunnistaa, kun tietoturvaa on loukattu ja tietää miten toimia
Vastuullinen toiminta (4/6)
Vastuullinen toiminta

Merkin saaja osaa:

 • tunnistaa digitaalisten laitteiden ja sovellusten käytön vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin
 • käyttää viestipalveluita ja sosiaalisen median palveluita vastuullisesti
 • ottaa huomioon tekijänoikeudet tiedon käyttämisessä ja jakamisessa
 • luoda ja muokata kuvallista digitaalista sisältöä (esitysgrafiikka) tekijänoikeuksia noudattaen
Viestintä ja asiointi (5/6)
Viestintä ja asiointi

Merkin saaja osaa:

 • tunnistaa oikeutensa ja vastuunsa omien tietojen luovuttamisessa sähköisiin palveluihin
 • käyttää sähköisiä asiointipalveluja
 • tunnistaa vahvan tunnistautumisen menetelmiä
 • suojata henkilökohtaisia tietojaan ja yksityisyyttään
 • tunnistaa tietosuojan periaatteita ja noudattaa niitä
 • käyttää sähköpostia ja sen perustoimintoja
Sovellusten käyttö ja hallinta (6/6)
Sovellusten käyttö ja hallinta

Merkin saaja osaa:

 • valita ja käyttää tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentasovelluksia
 • tunnistaa erilaisia tiedostomuotoja
 • tehdä standardin mukaisia tekstidokumentteja
 • tehdä laskentataulukkoja ja hyödyntää laskukaavoja tietojen laskennassa
 • käsitellä ja siirtää eri muotoista tietoa