Skip to main content

YPOPO – Yhdistelmäosaamista Pohjois-Pohjanmaalla

Kesto

5.12.2022–29.2.2024

Hae mukaan tästä linkistä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on valmentaa  puhtauspalvelualan yhdistelmäosaajuuteen sekä antaa valmiuksia työskennellä myös ravitsemisalan avustavissa työtehtävissä, mikä parantaa mahdollisuuksia työllistyä esimerkiksi kokoaikaisesti. Alalla työskentely vaatii työpaikkojen arvostamia asiakaspalvelutaitoja ja asennetta. 

Kunkin asiakkaan opintojen tarkempi sisältö ja koulutuksen kesto (1 pv–3 kk) määräytyvät osallistujan lähtötason ja työelämän tarpeiden mukaan. Koulutus toteutetaan pääosin työn ohessa monimuotoisena lähi- ja etä-/verkko-opiskeluna.

Hankkeessa otetaan huomioon työelämän yhteistyötarpeet ja -mahdollisuudet. Lisäksi  työvoimatarvetta kartoitetaan läpi hankkeen. Työelämälle järjestetään 1–2 tilaisuutta teemoista  (2–4 h/teema) monikulttuurisen työyhteisön ohjaaminen sekä esimiehenä ja ohjaajana toimiminen.

Toiminta-alue ja kohderyhmä

Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa ja kohderyhmänä ovat sekä työssä olevat että työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt. Hankkeeseen osallistuvat voivat olla perusasteen tai yleissivistävän koulutuksen varassa, heillä ei ole nykyisiin tai uusiin tehtäviin valmiuksia antavaa ammatillisesti eriytynyttä tutkintoa tai heillä on vanhentunut (vähintään 20 vuotta suorittamisesta) alakohtaisia valmiuksia antava tutkinto.

Hallinnoija ja toteuttajat

Hanke on Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksen  ja Oulun Palvelualan Opiston verkostohanke.

Rahoittajat

Euroopan Unioni / NextGenerationEU sekä Jotpa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus 

Hankkeen kokonaisbudjetti

92 500 €


YPOPO – hanke tarjoaa täsmäkoulutusta puhdistus- ja ravitsemusalan työntekijöille. Selvitämme tällä lomakkeella yrityksenne koulutustarpeita. Koulutuksen kesto vaihtelee 1 pv -3 kk.  

Koulutus räätälöidään työntekijä kohtaisesti ja on hankkeen asiakkaalle maksuton.

Ylläpitosiivouksen osa-alueita

 

Ravitsemusalan osa-alueita

 

Palvelukuvaus ja sen mukainen työskentely eri tiloissa. Esimerkiksi wc, toimisto, ruokasali, potilashuone

Keittiön siivousmenetelmät ja -koneet

Asiakaspalvelu ja vuorovaikutus

Keittiön koneet ja laitteet, kuumennus

Lika ja siivousmenetelmän valinta

Astiahuolto

Siivousaineiden annostelu ja turvallinen käyttö (puhdas vesi, pH, piktogrammit, varoitusmerkit)

Työvaihepuhtaanapito (hygieeninen työskentely keittiössä)

Siivousvälineet ja niiden ergonominen käyttö

Tuoteturvallisuus, ruoka-aine allergiat

Siivouskoneiden turvallinen käyttö, kerro mikä kone      

Ruoan jakelu

Kohteen pintamateriaalin puhdistus ja hoito

Jotain muuta      

 

Hygienia siivoustyössä (aseptinen työjärjestys, siivoustekstiilien käsittely, käsihygienia)

Toimintaympäristö

 

Jätelajittelu, kestävä kehitys siivoustyössä

Oppilaitos

Työturvallisuus, työkohteen riskien tunnistaminen

Kauppa – ja myymälätila

Ammattisanasto

Sairaala, hoivalaitos, hyvinvointikeskus tai vastaavat tilat

Siivousvaunun valmistelu ylläpitosiivousta varten, vaunun puhdistus ja huolto

Hotelli- ja majoitustila

Siivouksen omavalvonta ja laatu

Kylpylä- ja uimahalli

Siivoushuoneen järjestys ja puhtaanapito

Teollisuuslaitos

Siivoussanasto englanniksi

Porrassiivous (asuinkiinteistöt)

Jotain muuta      

 

Rakennustyömaa

     

 

Jokin muu      

 

Yritys                                       
Yhteyshenkilö               
     
e-mail                               
     
Puh.nro                             
     
Koulutusajankohta      
     
Koulutuspaikka                   
Osallistuja lkm. 

                  

Lisätietoja hankkeesta

KSAK Oy Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

Auli Posio
hallintopäällikkö, hankkeen yhteyshenkilö
040 531 6426, auli.posio(at)ksak.fi

Eine Lohilahti
kouluttaja, hankehenkilö
040 834 6295, eine.lohilahti(at)ksak.fi

OPAO Oulun Palvelualan Opisto

Kaisa Sandberg
hankkeen yhteyshenkilö
kaisa.sandberg(at)opao.fi

Katariina Hautamäki
hankehenkilö
katariina.hautamaki(at)opao.fi.