Skip to main content

YPOPO – Yhdistelmäosaamista Pohjois-Pohjanmaalla

Kesto

5.12.2022–29.2.2024

Hae mukaan tästä linkistä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on valmentaa  puhtauspalvelualan yhdistelmäosaajuuteen sekä antaa valmiuksia työskennellä myös ravitsemisalan avustavissa työtehtävissä, mikä parantaa mahdollisuuksia työllistyä esimerkiksi kokoaikaisesti. Alalla työskentely vaatii työpaikkojen arvostamia asiakaspalvelutaitoja ja asennetta. 

Kunkin asiakkaan opintojen tarkempi sisältö ja koulutuksen kesto (1 pv–3 kk) määräytyvät osallistujan lähtötason ja työelämän tarpeiden mukaan. Koulutus toteutetaan pääosin työn ohessa monimuotoisena lähi- ja etä-/verkko-opiskeluna.

Hankkeessa otetaan huomioon työelämän yhteistyötarpeet ja -mahdollisuudet. Lisäksi  työvoimatarvetta kartoitetaan läpi hankkeen. Työelämälle järjestetään 1–2 tilaisuutta teemoista  (2–4 h/teema) monikulttuurisen työyhteisön ohjaaminen sekä esimiehenä ja ohjaajana toimiminen.

Toiminta-alue ja kohderyhmä

Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa ja kohderyhmänä ovat sekä työssä olevat että työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt. Hankkeeseen osallistuvat voivat olla perusasteen tai yleissivistävän koulutuksen varassa, heillä ei ole nykyisiin tai uusiin tehtäviin valmiuksia antavaa ammatillisesti eriytynyttä tutkintoa tai heillä on vanhentunut (vähintään 20 vuotta suorittamisesta) alakohtaisia valmiuksia antava tutkinto.

Hallinnoija ja toteuttajat

Hanke on Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksen  ja Oulun Palvelualan Opiston verkostohanke.

Rahoittajat

Euroopan Unioni / NextGenerationEU sekä Jotpa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus 

Hankkeen kokonaisbudjetti

92 500 €

Lisätietoja hankkeesta

KSAK Oy Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

Auli Posio
hallintopäällikkö, hankkeen yhteyshenkilö
040 531 6426, auli.posio(at)ksak.fi

Eine Lohilahti
kouluttaja, hankehenkilö
040 834 6295, eine.lohilahti(at)ksak.fi

OPAO Oulun Palvelualan Opisto

Kaisa Sandberg
hankkeen yhteyshenkilö
kaisa.sandberg(at)opao.fi

Katariina Hautamäki
hankehenkilö
katariina.hautamaki(at)opao.fi.