Oppisopimus

oppisopimuspalvelut muutoksessa

Ammatillisen koulutuksen reformi vaikuttaa myös KSAK Oy:n oppisopimuspalveluihin. 1.1.2018 alkaen voimme solmia oppisopimuksia vain Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksessa järjestettäviin tutkintokoulutuksiin, jotka löydät sivuiltamme kohdasta Alkavat koulutukset.

Käytännönläheistä koulutusta

Oppisopimuskoulutus on käytännönläheinen, työelämälähtöinen tapa opiskella. Se on joustava väylä niin nuorille kuin aikuisille hankkia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai osallistua muuhun lisäkoulutukseen, joka kehittää ammatillista osaamista.

Oppisopimus soveltuu myös yrittäjälle, joka haluaa kehittää esimerkiksi liiketoimintaosaamistaan, johtamisen taitojaan tai opiskella oman alansa uusia tuulia.

Opinhaluisille nuorille ja aikuisille

Oppisopimuskoulutuksen yleisenä pääsyvaatimuksena on 15 vuoden ikä ja suoritettu oppivelvollisuus. Oppisopimus tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun vanhalle konkarillekin, joka haluaa kehittää itseään, sillä yläikärajaa ei ole. Oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua jatkuvasti.

Määräaikainen sopimus ja ammattitaitoinen ohjaaja

Oppisopimuskoulutus perustuu työnantajan ja 15 vuotta täyttäneen työntekijän työsopimukseen. Määräaikainen työsopimus on solmittava vähintään oppisopimuksen ajaksi ja työajan on oltava 25 viikkotuntia tai enemmän.

Oppisopimus edellyttää työpaikkaa, jossa on tutkinnon perusteiden kannalta riittävästi tuotanto- tai palvelutoimintaa sekä tarpeelliset työvälineet. Lisäksi työpaikalla tarvitaan ammattitaidoltaan pätevä henkilö, joka voidaan nimetä opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi. Sopimusajan pituus vaihtelee opiskelijan aiemman koulutuksen, työkokemuksen ja koulutukselle asetettujen tavoitteiden mukaan.

Opiskelua työssä ja työn ohessa

Pääosa oppimisesta tapahtuu käytännön töissä työpaikalla. Tarpeen mukaan oppisopimukseen sisällytetään opintoja oppilaitoksessa.

Opintojen rahoitus

Oppisopimustoimisto rahoittaa tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnot. Opiskelijan maksettavaksi jäävät tutkintokohtainen tutkintomaksu sekä mahdolliset materiaali- ja tarvikekulut.

Oppilaitoksella tapahtuvan opiskelun ajalta opiskelijalle voidaan maksaa opintososiaalisia etuja. Opintososiaaliset edut, kuten peruspäiväraha, perheavustus, majoittumiskorvaus ja matkakulut julkisen liikenteen taksan mukaisesti, ovat verovapaita.

Kouluttajatyönantajalle oppisopimustoimisto voi maksaa koulutuskorvausta työpaikalla annettavasta koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Työttömien koulutuksiin voidaan tietyin edellytyksin kytkeä myös palkkatuki, jonka myöntäminen ei edellytä määräaikaista työttömyyttä. Päätöksen tuesta tekee paikallinen työ- ja elinkeinotoimisto.

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00