Skip to main content

Digiarki hallintaan

Kesto

1.1.2022-31.8.2023

Hankkeen kohderyhmä ja tavoitteet

Digiarki hallintaan -hankkeessa keskitytään opiskelijoiden, koulutuksiin hakeutujien, työttömien työnhakijoiden (mukaan lukien osatyökykyiset), työelämän ulkopuolella olevien (mukaan lukien kuntoutujat) sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaitojen kehittämiseen aina arjen taidoista, opinnoissa ja työelämässä tarvittaviin taitoihin. Lisäksi hankkeeseen kuuluu ura- ja opinto-ohjauksen digitaalisten sisältöjen, prosessien ja palvelujen kehittäminen.

Opiskelijoiden ja opintoihin hakeutuvien osalta keskeisin tavoite on opinnoissa selviytyminen ja työelämään siirtymisen mahdollistaminen digitaitojen osalta. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan tämän päivän digivaatimuksia. Pidemmän aikavälin heidän osaltaan tavoitteena on toteuttajaorganisaatioiden digitaalisten palveluiden kehittäminen ja kehittyminen. Digitaidot siirtyvät perustyöhön ja osaamista jaetaan toisille. Muiden kohderyhmien osalta tavoitteena on auttaa arjessa selviytymistä, syrjäytymisen ehkäiseminen ja  osallisuuden vahvistaminen.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu seuraavasti:

  • TP 1 Digitaaliset palvelut, laitteet ja sovellukset osaksi arkea
  • TP 2 Opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjaustaitojen kehittäminen
  • TP 3 Ura- ja ohjausprosessin kehittäminen digitaaliseksi
Toiminta-alue

Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa.

Hallinnoija ja toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on KSAK Oy. Osatoteuttajina toimivat Ksakki ry ja Suomen Ammattiakatemia.

Rahoittajat

Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kuusamon kaupunki sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot

Hankkeen kokonaisbudjetti

268 802 €

Lisätietoja hankkeesta

KSAK Oy

Antti Kallunki
hankepäällikkö
040 638 6182, antti.kallunki(at)ksak.fi

Alice Heinävehmas
hankeasiantuntija
040 717 5737, alice.heinavehmas(at)ksak.fi

Ksakki ry

Heikki Mustonen
digiohjaaja
040 173 3092, heikki.mustonen(at)ksakki.fi

Suomen Ammattiakatemia

Susanna Maunu
Head of Business Area Finland
040 505 6835, susanna.maunu(at)ya.se

Jari Nummela
hankekoordinaattori
044 735 5511, jari.nummela(at)ya.se

Osaamismerkit