Skip to main content

DIgiosaava.fi – Digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen

Kesto

1.1.2022-31.12.2023

Hankkeen tavoitteet

Pyrkimyksenä on uuden teknologian hyödyntäminen laajasti ja innovatiivisesti oppimisen tukena. Hanke tukee sitä, että ammatillisen koulutuksen järjestäjien kyvykkyys ja osaaminen kasvaa.

Tavoitteena on luoda koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kokonaisuus, joka sisältää kehittämisen polun sekä koulutuskokonaisuudet johdolle, hallintohenkilöstölle ja opetus- ja tukihenkilöstölle.

Kehittämiskokonaisuutta tarkastellaan digikyvykkyyskyselyn teemojen mukaisesti. Tuloksena on virtuaalinen osaamiskampus, joka käsittää seuraavat sisällöt:

Johtamisen ja hallinnon käytännöt
1 Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, tavoitteita ja tehtävää
2 Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen
3 Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen
4 Verkostoituminen – jakamisen ja yhteisöllisyyden kulttuuri

Opetuksen ja oppimisen käytännöt sekä oppimisympäristöt
5 Opetuksen ja oppimisen johtaminen sekä pedagogiikka
6 Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa ja tuessa sekä edistymisen seurannassa
7 Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen
8 Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista.

KSAK Oy osallistuu teemoihin 1, 2, 3, 4 ja 8.

Toiminta-alue ja kohderyhmä

Toiminta-alueena on koko Suomi ja kohderyhmään kuuluvat kaikki ammatilliset oppilaitokset.

Hallinnoija ja toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Työtehoseura ry  TTS. Hankeverkostoon kuuluu lisäksi 77 oppilaitosta.

Rahoittajat

OKM Opetus ja kulttuuriministeriö

Hankkeen kokonaisbudjetti

3 995 000 €

Lisätietoja hankkeesta

Työtehoseura ry TTS

Miia Mäentausta
koulutuspäällikkö
050 574 8606, miia.maentausta(at)tts.fi

KSAK Oy

Ari Jokinen
toimitusjohtaja, rehtori
040 507 5663, ari.jokinen(at)ksak.fi

Alice Heinävehmas
koulutuskoordinaattori
040 717 5737, alice.heinavehmas(at)ksak.fi

Antti Kallunki
hankepäällikkö (Digiarki haltuun -hanke)
040 638 6182, antti.kallunki(at)ksak.fi

Niva Tiina
toimistosihteeri
040 860 8949, tiina.niva(at)ksak.fi

Digiosaava.fi