Skip to main content

Luonnosta tukeva perusta hyvinvoinnille

Meistä jokainen on varmasti törmännyt tutkimuksiin luonnon hyvinvointivaikutuksista. Tulokset kertovat yksi toisensa perään niistä positiivisista vaikutuksista, joita luonto hyvinvoinnillemme tarjoaa. Vallitseva tilanne on saanut aikaan myös sen, että ulkoilemme entistä enemmän ja hakeudumme luontoon. Hyvä niin, koska kiistatta voidaan todentaa luonnon tekevän meille  hyvää. Hyvinvointi lisääntyy mm. luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta.

Luontoa voidaan hyödyntää myös tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen sekä elämänlaadun kohentamiseen. Tällöin luontoon tukeutuvien menetelmien hyödyntämisestä puhutaan Green Care -toimintana. Green Care -palvelua kuvataan myös luontoon ja maaseutuympäristöön sijoittuvana ammatillisena toimintana asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Usein toiminta sijoittuu juuri luontoympäristöön, metsään, puutarhaan, puistoon tai maatilalle, mutta luontoelementtejä voidaan hyödyntää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä. Eläimet ovat yksi keskeinen luontoelementti. Lähiluonnon merkitystä kannattaa korostaa, jotta ohjattujen interventioiden jälkeen luontoon on entistä helpompi hakeutua.

Green Care -toimintaa jaetaan luontovoiman ja luontohoivan palveluiksi. Luontohoivalla tarkoitetaan julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevan kuntoutuksen, hoivan ja hoidon palveluita, joissa hyödynnetään luontolähtöisyyttä. Luontovoiman palveluihin puolestaan kuuluu tavoitteelliset luontolähtöiset hyvinvointipalvelut, kasvatus- ja opetus- sekä harrastuspalvelut. Nämä ovat harvemmin julkisen sektorin järjestämisvastuulla, mutta niillä voi olla suuri merkitys hyvinvoinnin edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta. Luontolähtöisestä toiminnasta on hyviä kokemuksia kaikenikäisten ja erilaisten kuntoutujien parista.

Kannattaa muistaa, että ennen kaikkea kyse on palvelun tuottamisen tai työskentelyn orientaatiosta ja työotteesta. Voisitko sinä ryhtyä työskentelemään luontolähtöisellä työotteella?

Tutustu lisää
https://www.gcfinland.fi/green-care-/

Auli Posio, hankepäällikkö
LUONNOLLISESTi-hanke

Lisätietoja hankkeesta

KSAK OY

hankepäällikkö Auli Posio
040 531 6426, auli.posio(at)ksak.fi

hankeasiantuntija Piritta Liikka
040 704 9783, piritta.liika(at)ksak.fi

KSAKKI RY

Kuntoutusvalmentajat
Viivi Törmänen, 040 168 2763
Sirpa Murtovaara, 0400 917 489
Laura Karjalainen, 040 187 9972 (Rovaniemi)

Sähköpostit
etunimi.sukunimi(at)ksakki.fi

LAPIN AMK OY

Sanna Vinblad, 040 701 2238
sanna.vinblad(at)lapinamk.fi

LUONNOLLISESTI-valmennusmalli Facebookissa