Skip to main content

Ponnahduslauta yrittäjyyteen–ideasta toimintaan (60–150 osp, verkko)

Hakuaika päättyy: 14.10.2024

Kesto

4.11.2024–28.5.2025
Koulutukseen sisältyy lomajakso 23.12.2024–2.1.2025.
Koulutuksen lopullinen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on jo olemassa oleva yritysidea, jota voidaan jalostaa eteenpäin.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, millä tavalla toteutettuna omalla liikeidealla ja tuotteilla/palveluilla on menestymisen mahdollisuuksia tai miten kehittää omaa jo aloitettua yritystä. Koulutus soveltuu myös kevytyrittäjyyden tarkasteluun. Jokainen laatii liiketoimintasuunnitelman laskelmineen (markkinointi, myynti, hinnoittelu, kustannukset, rahoitus), joita voi tarvittaessa käyttää esim. rahoitusta hakiessa. Kehitetään asiakastarpeiden mukaisia tuotteita / palveluita ja selvitetään yrityksen perustamisen ja käynnistämisen toimet.

Tavoitteena on lisäksi suorittaa yrittäjyyden ammattitutkinnon osa tai osat yritystoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä tuotteiden ja palvelujen kehittäminen. Opiskelijalla on mahdollista suorittaa tämän koulutuksen aikana myös koko yrittäjyyden ammattitutkinto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Sisältö

Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
- Oman osaamisen tuotteistaminen ja yrittäjän vahvuudet
- Yrittäjyyden eri muodot
- Liiketoimintasuunnitelman laatiminen mm. liikeidea, asiakasryhmät, toimintaympäristö, tuotteistaminen, markkinointi, SWOT- ja riskianalyysi
- Aloittavan yrittäjän laskelmat; Tulosennuste, hinnoittelu ja myyntimäärä, kustannukset, rahoitustarve ja rahoitusmahdollisuudet
- Yrityksen perustaminen ja käynnistämisen toimenpiteet
- Kestävää tulevaisuutta rakentava liiketoiminta
- Digitaaliset työkalut yrittäjän arjessa
- Tekoälyn hyödyntäminen
- Tutustuminen oman alueen yritysneuvontaan
- Aloittavalle yrittäjälle tärkeiden verkostojen kartoittaminen
- Yrittäjän hyvinvointi

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
- Asiakastarpeiden tunnistaminen ja analysointi
- Palvelun tai tuotteen kehittäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa (palvelumuotoilu ja tuotekehitys)
- Tuotelaskelmat
- Tuotesuojaus

Tutustu tutkinnon perusteisiin
Yrittäjyyden suunnittelu ja käynnistäminen
Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Hinta

- Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton.
- Omaehtoisena ammatillisena koulutuksena 150 € / tutkinnon osa tai 325 € koko tutkinto (arvonlisäveroton koulutuspalvelu)

Rahoitus

Varmista hyvissä ajoin opintojen aikainen rahoitus (opintotuki, oppisopimus, työttömyysetuus). Voit hakeutua koulutukseen täysin omaehtoisena opiskelijana joko työssä olevana tai työn ulkopuolella, jolloin maksat koulutusmaksun.

Jos olet työtön, hakeudu ensisijaisesti työvoimakoulutukseen, ks. KSAK:n Koulutushaku-sivun kohta Työvoimakoulutukset. Tähän koulutukseen on tulossa hakuun työvoimakoulutuspaikkoja.

Kelan opintotuki
Mikäli olet kokoaikainen (päätoiminen) opiskelija voit hakea koulutukseen Kelalta opintotukea

Oppisopimus
Ammattitutkinnon tai sen osan/osia voit suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena joko työntekijänä tai omassa yrityksessäsi / tulevassa omassa yrityksessäsi, jolloin koulutus on sinulle maksuton. Kysy lisää oppisopimuksesta: Alice Heinävehmas, 040 717 5737, alice.heinavehmas(at)ksak.fi

Omaehtoinen työttömyysetuudella opiskelu
Työn ulkopuolella oleva voi hakea tähän koulutukseen ns. omaehtoiseen työttömyysetuudella tuettuun opiskeluun. Tämä edellyttää, että pyydät oppilaitokselta koulutuspalvelun tuottajan selvityksen alkavista opinnoista TE-toimistolle. Tutustu omaehtoiseen työttömyysetuudella tuettuun opiskeluun.

Valintaperusteet

- Aiemmin hankittu osaaminen (tutkinto, työn kautta hankittu osaaminen)
- Opiskelu- ja työskentelymotivaatio
- Soveltuvuus alalle

Koulutus toteutetaan vain suomen kielellä. Etäopiskeluun osallistuminen edellyttää sekä etäyhteysohjelmien että toimisto-ohjelmien käyttötaitoa.

Jatkuva haku

Koulutukseen ei ole jatkuvaa hakua.

Kysy lisää koulutuksesta

Anita Saarela-Myllylä, 040 505 6319, anita.saarela-myllyla(at)ksak.fi
Alice Heinävehmas, 040 717 5737, alice.heinavehmas(at)ksak.fi
Toimisto, info(at)ksak.fi

Ilmoittaudu koulutukseen