Skip to main content

Luonto- ja kalastustoiminnan ohjaus (TE 719525)

Tule mukaan Luonto- ja kalastustoiminnan ohjaus -koulutukseen! Opi alan lait ja säännökset, suunnittele ja toteuta luontopalveluita ammattimaisesti, hallitse turvallisuusasiat, kehitä asiakaspalvelutaitojasi ja syvennä ymmärrystäsi luontoalan yritystoiminnasta. Koulutus käsittelee monipuolisesti myös oppaalta talvisesongin aikana edellytettyjä talvikalastustaitoja. Voit löytää uramahdollisuuksia yhdistämällä osaamisesi, uudet taidot ja luontoympäristön.

Kesto

3.6.–20.12.2024 (Kuusamo,  20–50 osp)
Koulutus sisältää lomajakson 8.–12.7.2024.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat, joilla on aiempi alaan liittyvä koulutus tai työkokemus tai harrastuneisuus koulutuksen sisältöalueisiin. Hakijalla tulee olla alalle sopiva peruskunto sekä soveltuvuus alalle

Tavoite           

Koulutuksen tavoitteena on oppia toimimaan luonto- ja kalastustoiminnan ohjaustehtävissä. Koulutus painottuu kalastusopastukseen ja sen oheistoimintoihin. Tavoitteena on myös suorittaa tutkinnon osa tai osia joko kalatalouden tai luontoalan ammattitutkinnosta.

Koulutussisältö           

Koulutussisältöjä ovat mm.
· alaan liittyvät lait ja säännökset
· luontoon liittyvän palvelun suunnittelu ja toteuttaminen
· turvallisuussuunnitelman laatiminen
· vuokraveneen kuljettajankirjan suorittaminen
· kalastusoppaana toimiminen
· luonnontuotteiden talteen ottaminen
· eri vuodenaikojen kalastustavat
· raaka-aineiden käsittely (kala, muut luonnosta löytyvät raaka-aineet)
· eräruokailun suunnittelu ja toteuttaminen
· EA1, EA2, hygieniaosaaminen, omavalvonta
· asiakaspalveluenglanti
· luontoalan yritystoiminta.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa 1–2 tutkinnon osaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Tutustu tutkinnon osien perusteisiin:

Kalatalouden ammattitutkinto
Kalastusopastustoiminta
Eräruokapalvelun järjestäminen

Luontoalan ammattitutkinto
Luonnon tuotteistaminen
Eräruokapalvelun järjestäminen

Koulutuksen toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähipäivien määrä tarkentuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadinnan yhteydessä. Osa opiskelusta tapahtuu Teams-yhteydellä. Koulutukseen kuuluu työelämäjakso, jonka aikana suoritetaan HOKSissa sovitut tutkinnon osat.

Hinta                                  
  • Koulutus on maksuton.

Hakeutuminen

Tee hakemus napsauttamalla alla olevaa Ilmoittaudu koulutukseen -painiketta, joka ohjaa suoraan TE-palveluiden hakulomakkeelle. Hakuaika päättyy 29.4.2024.

Kysy lisää koulutuksesta

Erkki Karjalainen 040 482 1251, erkki.karjalainen(a)ksak.fi
Alice Heinävehmas 040 717 5737, alice.heinavehmas(a)ksak.fi
Toimisto
info(a)ksak.fi, 040 860 8949