Koronan vaikutukset KSAK Oy:n toiminnassa

Poikkeustilanteen vuoksi olemme ohjeistuksen mukaisesti keskeyttäneet lähiopetuksen 18.3. – 13.4. ja tilat on suljettu. Henkilökunnan tavoittaa sähköpostin ja puhelimen välityksellä.

Opetus ja ohjaus järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen jatkuu normaalisti työpaikan ohjeiden mukaan, hygienia ja turvallisuus huomioiden. Tilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti. Mikäli työpaikalla tapahtuva oppiminen keskeytyy työpaikan takia, lähtökohtaisesti osaamisen hankkimista jatketaan muissa oppimisympäristöissä.

Näytöt järjestetään normaalisti, mikäli se on mahdollista. Erityistä huomiota kiinnitetään opintojen loppuvaiheessa oleviin, jotta he valmistuvat suunnitelmien mukaan.

Hanke ja muu toiminta noudattaa yleisiä ohjeita. Tilaisuuksia on peruttu 13.4. saakka ja siirretty myöhempään ajankohtaan tai järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä hyödyntäen. Näistä tiedotetaan tapauskohtaisesti.

Ilmoittautuminen käynnissä LUONNOLLISESTI-valmennuksiin

LUONNOLLISESTI-hanke vahvistaa luontolähtöisin menetelmin syrjäytymisvaarassa olevien, pitkäaikaistyöttömien ja päihdekuntoutujien sekä moniongelmaisten perheiden ja eri kulttuurivähemmistöjen perheiden työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta. Lisäksi tavoitteen on parantaa Green Care -menetelmien käyttöön liittyvää osaamista sosiaalisessa kuntoutuksessa ja vahvistaa hankealueen toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä.

Vuoden 2020 keväällä hanke järjestää kolmipäiväisen valmennuksen, joka tarjoaa uusia työkaluja asiakastyöhön.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Hankkeet kouluttavat

KSAK Oy:n kehittämishankkeissa järjestetään osallistujille pääsääntöisesti maksuttomia lyhytkoulutuksia, joiden tavoitteena on lisätä ja päivittää hankkeiden kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden ammattitaitoa.

Tarkemmat tiedot sekä koulutuskohtaiset ilmoittautumis- ja yhteystiedot löydät koulutusesitteistä.

Luoma-hanke

Linkit kurssiesitteisiin lisätään sitä mukaa, kun järjestämisajankohdat on varmistettu.

KSAK Oy:n hankekoulutuksia 2020

maalis–huhtikuuLuontoretkien turvallisuuskoulutus
7.4.Luontomatkailupalvelun Opashaku-palvelun suunnittelu-
ja verkostoitumistilaisuus
15.–16.4.Talviluonnossa liikkuminen
18.5.Luontoperusteisten ohjelmapalvelujen turvallisuus
25.5. tai 26.5.Maastopyöräilyn starttikurssi (vaihtoehtoiset päivät)
27.–28.5.Luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun ohjaaminen
1.–2.6.Melonnan peruskurssi
4.–6.6. ja 9.–11.6.Koskenlaskuveneenkuljettajakoulutus
16.6.Kalaa vedestä lautaselle
23.–25.6.Retkeilyreittien kestävöinti ja rakentaminen
26.–28.6.Maastopyöräilyn ohjaajakoulutus, Kuusamo
21.–23.8.Maastopyöräilyn ohjaajakoulutus, Pudasjärvi
24.–26.8.Hyvinvointikoulutus, 2. jakso
27.8.Sienikoulutus
17.–20.9.Maastopyöräoppaan pilottikoulutus
13.–15.10.Maastopyöräreittien rakentaminen
11.–12.11.Ohjelmapalvelujen tuotteistaminen

Kuusamo-opiston hankekoulutuksia 2020

22.5.Luontokuvaus ja -harrastus -tapahtuma luonto-oppaille
23.5.Lintukuvauskoulutus
28.4. ja 7.5.Some-koulutus vasta-alkajille
21.4., 5.5. ja 12.5.Lintujen lajituntemus ja -käyttäytyminen
19.5. ja 26.5.Linturyhmän opastaminen ja Kuusamon erityislajeja
27.–28.5.Drone-kuvauksen perusteet
22.–24.6.Kasvikuvaus Oulangalla
2.–3.9.Syysmaisemien kuvaus
16.–17.11. ja 23.11.Lintukuvauskurssi

Puuedu Koillismaa

Lean-koulutus 18.2. – 21.9.2020, hakuaikaa on päättynyt.
Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, voit kysyä lisätietoa Jaakko Iso-Möttöseltä, jaakko.iso-mottonen(a)ksak.fi.

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00