Skip to main content

Maastopyöräilynohjaajakoulutus - Jyväskylä (30 osp)

Hakuaika päättyy: 16.06.2024

Kesto

01.08.2024 - 31.12.2024

Koulutus sisältää kaksi kontaktiviikonloppua sekä neljä Teams-tapaamista. Kontaktiviikonloput pidetään Jyväskylässä tai lähialueella. Maastopyöräilynohjaajan pätevyys todennetaan erillisellä ohjaamisnäytöllä, jonka opiskelijat voivat toteuttaa yksilöllisesti haluamassaan paikassa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on omaan työhönsä tai harrastukseensa liittyen tarve kehittää ohjaamistaitoja maastopyöräilyn lajitekniikoissa sekä palvelun toteutuksessa. Osallistujilta edellytetään useamman vuoden harrastuneisuutta ja maastopyörän sujuvaa hallintaa vaihtelevissa polkuolosuhteissa. Esitietovaatimuksena odotetaan että osallistuja on käynyt Pyöräilynohjaajakoulutuksen. Mikäli tätä ei ole, sen voi korvata koulutuksen alussa täydentävillä etäluennoilla.

Tavoite

Koulutus tarjoaa opiskelijoille tiedot ja taidot ohjata maastopyöräilyryhmiä monipuolisissa maasto-olosuhteissa sekä pätevyyden järjestää Suomen Pyöräilynohjaajat ry:n hyväksymän maastopyöräilyn peruskurssin.

Maastopyöräilynohjaajakoulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Pyöräilynohjaajat ry:n kanssa, joka vastaa maastopyöräilynohjaajapätevyyden auktorisoinnista. Oppilaitos vastaa ammatillisen osatutkinnon muodostumisesta koulutuksen yhteydessä sekä myöntää opiskelijalle osatutkintotodistuksen.

Sisältö

Koulutus toteutetaan kahdessa lähiopetusmoduulissa.

Ensimmäinen moduuli 7. - 8.9.2024 Jyväskylässä sisältää henkilökohtaisten ajotaitojen kehittämistä, maastopyöräilyn peruskurssin demon sekä yleistietojen ja taitojen opetusta maastopyöräilystä.

Toinen moduuli 18. - 20.10.2024 Jyväskylässä keskittyy maastopyöräilyn lajitaitojen ohjaamiseen ja opettamiseen sekä maastopyöräilyn ohjaajana toimimiseen.

Lähiopetusmoduulien lisäksi järjestetään neljä (4) etäluentoa, kestoltaan kaksi tuntia / luento. Niille osallistujille, joilta puuttuu voimassa oleva ensiaputodistus, järjestetään täydentävä päivän mittainen lähiopetus.

Maastopyöräilynohjaajan pätevyys todennetaan erillisellä ohjaamisnäytöllä, jonka opiskelijat voivat toteuttaa yksilöllisesti haluamassaan paikassa. Koulutuksen käyneillä on oikeus käyttää Suomen Pyöräilynohjaajat ry:n myöntämää maastopyöräilynohjaaja-nimikettä toiminnassaan.


Tutustu tutkinnon perusteisiin.


Ryhmänohjaaja, hallinnointi: Antti Tähkäpää
Moduulien kouluttajina toimivat Teemu Tenhunen, Keijo Vehkakoski ja Lauri Peltola.

Hinta

- Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton.
- Omaehtoisena ammatillisena koulutuksena 200 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu)

Rahoitus

Koulutukseen ei ole haettavissa työvoimakoulutuspaikkoja.

Valintaperusteet

Osallistumisedellytysten täyttyessä painotamme valintaperusteissa hakijan osoittamaa mahdollisuutta hyödyntää koulutuksen antamaa osaamista omassa työssään, harrastuksessaan tai sivutoimessaan.

Jatkuva haku

Koulutukseen ei ole jatkuvaa hakua.

Kysy lisää koulutuksesta

Antti Tähkäpää, 0401340240, antti.tahkapaa@ksak.fi
Alice Heinävehmas, 040 717 5737, alice.heinavehmas(at)ksak.fi
Toimisto, 040 860 8949, info(at)ksak.fi

Ilmoittaudu koulutukseen