Skip to main content

Puutoimialan osaamisen
kehittäminen – Puuedu Koillismaa

Puuedu Koillismaa -hankkeen osallistujien logot

Kesto

1.9.2019 – 31.12.2022, toteutusalueena Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi

Hankkeen tausta

Metsäklusteri on tärkeä työllistäjä Koillismaalla ja metsä- ja puutoimialan toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen ja osaamisen lisääminen ovat merkittäviä elinvoimaisuutta lisääviä tekijöitä, joilla voidaan tukea yritysten liiketoiminnan kehittymistä.

Hankkeen tavoitteet olivat          

  • Luoda yhdessä yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa työelämälähtöisiä ammatillisen koulutuksen malleja.
  • Parantaa yritysten ja muiden organisaatioiden Lean-osaamista ja kehittää henkilöstön osaamista kartoituksessa nousseisiin kehittämiskohtiin.
  • Kehittää yhteistyötä hankkeen toimijoiden välillä.

Kohderyhmä          

Hankkeen pääkohderyhmänä olivat metsä- ja puutoimialalla toimivat yritykset ja muut organisaatiot ja niiden henkilöstö Koillismaalla. Toimenpiteisiin kirjautui yhteensä n. 80 organisaatiota ja n. 150 henkilöä.

Hankkeen toimenpiteitä

  • Järjesti työelämästä esiin nousseisiin kehittämiskohteisiin 17 teemakoulutusta sekä ajankohtaisiin aiheisiin perehtyneitä seminaareja lähi- ja etätoteutuksina.
  • Järjesti Lean-koulutuksen alueen metsä- ja puutoimialojen organisaatioille.
  • Teki yhteistyötä ja verkostoitumista alueen metsä- ja puutoimialojen toimijoiden kanssa.

Hallinnoija                                

Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimi KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus.

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Koillismaan seudullinen kehittämisrahasto sekä KSAK Oy

Hankkeen kokonaisbudjetti

399 000 €

Tietosuojaseloste

Lisätietoja hankkeesta

Ksak Oy

hankepäällikkö Seija Härkönen
040 120 7677, seija.harkonen(at)ksak.fi

hankeasiantuntija Pekka Peiponen
040 511 9872, pekka.peiponen(at)ksak.fi

hankeasiantuntija Sanna Niikkonen
0400 264 984, sanna.niikkonen(at)ksak.fi

HANKKEEN ESITE: Puuedu Koillismaa PDF

OPPAANA MEIJÄN METISSÄ –julkaisu (PDF) (Päivitetty 21.11.2022)

TOIMINTAA

Teemakoulutukset & tilaisuudet

Hankkeen päätöstilaisuus ”Elinvoimaa meijän metistä” 15.11.2022 klo 9-11, Holiday Club Kuusamon Tropiikki, Esite

Talouskoulutusillat 19.10. ja 2.11.2022 etäyhteydellä Yhteistyössä TT -hankkeen kanssa Esite

Puurakenteiden jäykistäminen 2.11.2022 etäyhteydellä Esite

PEFC-sertifiointikoulutus eri ammattilaisryhmille 11.-13.10.2022 Esite

Talouden ja hyvinvoinnin nakertajat -tilaisuus 5.10.2022 Rukan Salonki. Yhteistyössä TT-hankkeen kanssa Esite

Metsätiet kuntoon -koulutuspäivä 30.9.2022 Kuusamo-opisto Esite

Raivaussahan ABC naismetsänomistajille Pudasjärvi 13.8., Taivalkoski 20.8., Kuusamo 27.8.2022 Esite

Metsämme muutoksessa -seminaari 10.5.2022 Esite

Yrittäjän digitaidot -koulutusillat 3.-31.5.2022 Yhteistyössä TT-hankkeen kanssa Esite

Turvallisesti sahaten -teemakoulutukset 4.-17.5.2022. Esite

Yhteismetsien hallintokoulutus 2, 26.4.2022 Esite

Rakentamisen paloturvallisuus -teemakoulutus 16.2.2022 etäyhteydellä

Yhteismetsien hallintokoulutus 14.-15.2.2022

Julkinen puurakentaminen Koillismaalla -webinaari 10.2.2022  Esite

Turvallisesti sahaten -teemakoulutukset 24.11.-8.12.2021 Esite

Oppaana meijän metissä -tietopäivä 12.10.2021 Esite

Joutoalueiden metsitystuki -koulutus 10.6.2021 Esite

Metsä Groupin Kemin tehtaan merkitys Koillismaan metsä- ja puutoimialalle -webinaari 13.4.2021 Esite

Lehtijutut

”Naisille oppia oman metsän hoitoon” Metsänomistajat-lehti 3/2022

Joutoalueiden metsitystuki -webinaari 10. kesäkuuta  MHY Koillismaa jäsenlehti 3.5.2021

”Koillismaalla valmistaudutaan Kemin biotuotetehtaan vaikutuksiin” Koillismaan Uutiset 29.4.2021

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan vaikutus: ”Kasvattaa metsänomistajien myyntituloja noin 70–80 miljoonaa euroa vuodessa” Koillissanomat 19.4.2021

Lean-koulutukset

”Puualan yrittäjät etsivät uusia tehostamiskohteita lean-ajattelun avulla – Koillismaan metsä- ja puutoimialaa kehitetään nyt useamman hankkeen toimin” Koillissanomat 22.9.2020

Lean koulutus metsä- ja puualan toimijoille 2020-2021 Esite