Puutoimialan osaamisen
kehittäminen – Puuedu Koillismaa

Puuedu Koillismaa -hankkeen osallistujien logot

Kesto

1.9.2019 – 30.4.2022, toteutusalueena Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi

Hankkeen tausta

Metsäklusteri on tärkeä työllistäjä Koillismaalla ja metsäalan toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen ja osaamisen lisääminen ovat merkittäviä elinvoimaisuutta lisääviä tekijöitä, joilla voidaan tukea yritysten liiketoiminnan kehittymistä.

Hankkeen tavoitteet          

  • Luoda yhdessä yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa työelämälähtöisiä ammatillisen koulutuksen malleja.
  • Parantaa yritysten ja muiden organisaatioiden Lean-osaamista ja kehittää henkilöstön osaamista kartoituksessa nousseisiin kehittämiskohtiin.
  • Kehittää yhteistyötä hankkeen toimijoiden välillä.

Kohderyhmä          

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat metsä- ja puutoimialalla toimivat yritykset ja muut organisaatiot ja niiden henkilöstö Koillismaalla.

Hankkeen toimenpiteitä

  • Luodaan alueellisia koulutusmalleja puutuoteteollisuudelle ja puunhankintayrityksille.
  • Järjestetään kartoituksessa esiin nousseisiin kehittämiskohtiin teemakoulutuksia esim. myynti/vienti, hiilijalanjälki ja ympäristöviestintä, digitalisaatio, puutoimialan yhteistoiminnan kehittäminen, puurakantaminen ja -jalostaminen.
  • Järjestetään kaksi Lean-koulutusta alueen puuteollisuudelle ja metsätalouden organisaatioille.
  • Tehdään yhteistyötä ja verkostoitumista eri toimenpiteiden kautta.

Hallinnoija                                

Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus.

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Koillismaan seudullinen kehittämisrahasto sekä KSAK Oy

Hankkeen kokonaisbudjetti

399 000 €

 

Tietosuojaseloste

Lisätietoja hankkeesta

Ksak Oy

hankepäällikkö Seija Härkönen
040 120 7677, seija.harkonen(at)ksak.fi

hankeasiantuntija Pekka Peiponen
040 511 9872, pekka.peiponen(at)ksak.fi

hankeasiantuntija Sanna Niikkonen
0400 264 984, sanna.niikkonen(at)kuusamo.fi

 

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 8.00–15.00