Puutoimialan osaamisen
kehittäminen – Puuedu Koillismaa

Puuedu Koillismaa -hankkeen osallistujien logot

Kesto

1.9.2019 – 30.4.2022, toteutusalueena Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi

Hankkeen tausta

Metsäklusteri on tärkeä työllistäjä Koillismaalla ja metsä- ja puutoimialan toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen ja osaamisen lisääminen ovat merkittäviä elinvoimaisuutta lisääviä tekijöitä, joilla voidaan tukea yritysten liiketoiminnan kehittymistä.

Hankkeen tavoitteet          

  • Luoda yhdessä yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa työelämälähtöisiä ammatillisen koulutuksen malleja.
  • Parantaa yritysten ja muiden organisaatioiden Lean-osaamista ja kehittää henkilöstön osaamista kartoituksessa nousseisiin kehittämiskohtiin.
  • Kehittää yhteistyötä hankkeen toimijoiden välillä.

Kohderyhmä          

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat metsä- ja puutoimialalla toimivat yritykset ja muut organisaatiot ja niiden henkilöstö Koillismaalla.

Hankkeen toimenpiteitä

  • Luodaan alueellisia koulutusmalleja metsä- ja puutoimialan yrityksille.
  • Järjestetään kartoituksessa esiin nousseisiin kehittämiskohtiin teemakoulutuksia.
  • Järjestetään kaksi Lean-koulutusta alueen metsä- ja puutoimialojen organisaatioille.
  • Tehdään yhteistyötä ja verkostoitumista eri toimenpiteiden kautta.

Hallinnoija                                

Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus.

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Koillismaan seudullinen kehittämisrahasto sekä KSAK Oy

Hankkeen kokonaisbudjetti

399 000 €

 

Tietosuojaseloste

Lisätietoja hankkeesta

Ksak Oy

hankepäällikkö Seija Härkönen
040 120 7677, seija.harkonen(at)ksak.fi

hankeasiantuntija Pekka Peiponen
040 511 9872, pekka.peiponen(at)ksak.fi

hankeasiantuntija Sanna Niikkonen
0400 264 984, sanna.niikkonen(at)kuusamo.fi

HANKKEEN ESITE: Puuedu Koillismaa PDF

TOIMINTAA

Teemakoulutukset & tilaisuudet

Turvallisesti sahaten -teemakoulutukset 24.11.-8.12. Esite

Oppaana meijän metissä -tietopäivä 12.10.2021 Esite

Joutoalueiden metsitystuki -koulutus 10.6.2021 Esite

Joutoalueiden metsitystuki -webinaari 10. kesäkuuta  MHY Koillismaa jäsenlehti 3.5.2021

”Koillismaalla valmistaudutaan Kemin biotuotetehtaan vaikutuksiin” Koillismaan Uutiset 29.4.2021

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan vaikutus: ”Kasvattaa metsänomistajien myyntituloja noin 70–80 miljoonaa euroa vuodessa” Koillissanomat 19.4.2021

Metsä Groupin Kemin tehtaan merkitys Koillismaan metsä- ja puutoimialalle -webinaari 13.4.2021 Esite

Lean-koulutukset

Lean koulutus metsä- ja puualan toimijoille 2022, ryhmä 2 Esite

Puualan yrittäjät etsivät uusia tehostamiskohteita lean-ajattelun avulla – Koillismaan metsä- ja puutoimialaa kehitetään nyt useamman hankkeen toimin Koillissanomat 22.9.2020

Lean koulutus metsä- ja puualan toimijoille 2020-2021, ryhmä 1 (päättynyt) Esite

 

KSAK Oy

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Y-tunnus: 0832600-5

Postiosoite

PL 13
93601 KUUSAMO

Käyntiosoite

Airotie 2b
93600 KUUSAMO

Info

Puh. 040 860 8949
ma–pe klo 9.00–11.00 ja 12.00–15.00

Palaute